EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  С.М.Білаш

  МОРФОМЕТРИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СТІНКИ КАРДІАЛЬНОГО ВІДДІЛУ ШЛУНКУ ІНТАКТНИХ ЩУРІВ, ПРИ ГОСТРОМУ ГАСТРИТІ, ВВЕДЕННІ ПРЕПАРАТУ «ПЛАТЕКС ПЛАЦЕНТАРНИЙ» ТА ЇХ ПОЄДНАНОЇ ДІЇ


  Про автора: С.М.Білаш
  Рубрика ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Научная статья
  Анотація В ході проведеного експериментального дослідження встановлена динаміка змін метричних показників загальної товщини стінки кардіального відділу шлунку та її структурних компонентів у інтактних щурів, при змодельованому гострому гастриті та при введенні препарату «Платекс плацентарний». Визначені метричні показники товщини стінки та її структурних компонентів у щурів, яким на тлі змодельованого гострого гастриту був введений одноразово препарат «Платекс плацентарний». Виявлена позитивна динаміка в відновленні структурних компонентів кардіального відділу стінки шлунку при введенні препарату «Платекс плацентарний» на тлі змодельованого гострого гастриту.
  Ключові слова стінка шлунку, гастрит, платекс плацентарний, морфометрія
  Список цитованої літератури
  • Анисимова Л. В.Значення місцевих неспецифічних протеолітичних механізмів у розвитку виразкових уражень шлунково-кишкового тракту : автореф.  дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.03.04  «патологічна фізіологія» / Л.В. Анисимова.  – Донецьк, 2008 – 20 с.
  • Григорьев Л.Я. Диагностика и лечение хронических болезней органов пищеварения /  Григорьев Л.Я., Яковенко Э.П. – М.: Медицина. – 1990. – 387 с.
  • Аруин Л. И. Морфологическая диагностика заболеваний желудка и кишечника / Л. И. Аруин, Л. Л. Капуллер, В. А. Исаков. — М. : Триада, 1998. — 483 с.
  • Василишин Р. Й. Морфологічні показники регенеративних процесів виразкового дефекту у слизовій оболонці шлунка щурів / Р. Й. Василишин, М. Б. Щербинина, В. Д. Мішалов // Вісник проблем біології та медицини. — 2002. —№ 2. — С. 50-54.
  • Дацко Т. В. Патоморфологічна характеристика слизової оболонки шлунка при геморагічних гастритах / Т. В.Дацко, О. З. П’ятничка // Вісник наукових досліджень. —2003. — № 3. — С. 24-25.
  • А.Д.Ноздрачев, Е.Л.Поляков. Анатомия крысы (Лабораторные животные) / под ред. Академика А.Д.Ноздрачева.- СПб.:Издательство «Лань», 2001.-464 с.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №3(34), 2012 рік , 7-10 сторінки, код УДК 616. 33-002.1-092.9:615