EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  О.М. Важнича

  КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРОМБОЦИТІВ ПРИ КОРЕКЦІЇ ГОСТРОЇ КРОВОВТРАТИ ПОХІДНИМ 3-ОКСИПІРИДИНУ І ПРЕПАРАТОМ ЗАЛІЗА


  Про автора: О.М. Важнича
  Рубрика ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Научная статья
  Анотація В експериментах на білих щурах-самцях показано, що при гострій крововтраті препарат заліза ферум-лек (0,075 мл/кг) нормалізує загальну кількість тромбоцитів (PLT) та тромбокрит (Pct) через 3 год, але викликає зниження PLT через 24 год після втрати крові. Мексидол (2-етил-6-метил-3-оксипіридину сукцинат) у дозі 100 мг/кг при комбінованому введенні із ферум-лек посилює нормалізуючий вплив препарату заліза на PLT у ранньому терміні після втрати крові та усуває зниження ним кількості кров’яних платівок через 24 год після вилучення крові.
  Ключові слова крововтрата, тромбоцити, мексидол, 3-оксипіридин, препарат заліза
  Список цитованої літератури
  • Антонов В.С. Автоматизация гематологического анализа / В.С. Антонов, Н.В.Богомолова, А.С.Волков // Справочник заведующего клинико-диагностической лабораторией. – 2010. – №1[Электронный ресурс]. – Режим доступа http://www.mcfr.ru/journals/41/256/17837/21349/
  • Доклінічні дослідження лікарських засобів: [метод. рекомендації / наук. ред. Стефанов О.В.]. – К.: Авіцена, 2001. – 527 с.
  • Машковский М.Д. Лекарственные средства / М.Д. Машковский. – М.: Новая Волна, 2006. – 1206 с.
  • Мокляк Є.В. Профілактична дія мексидолу при гострій крововтраті / Є.В. Мокляк, Н.О. Олійник, О.М. Важнича [та ін.] // Український науково-медичний молодіжний журнал. – 2008. – №1-2. – С.18-21.
  • Мороз В.В. Острая кровопотеря: взгляд на проблему / В.В. Мороз, Д.А. Остапченко, Г.Н. Мещеряков [и др.] // Анестезиология и реаниматология. – 2002. – №6. – С. 4-9.
  • Hess J.R. Blood and coagulation support in trauma care / J.R. Hess // Hematology Am. Soc. Hematol. Educ. Program. – 2007. – P. 187-191.
  • Sill J.C. Reactive oxygen species and human platelet GP IIb/IIIa receptor activation / J.C. Sill, J.A. Proper, M.E. Johnson [et al.] // Platelets. – 2007. – Vol. 18(8). – P. 613-619.
  • Spahn D.R. Coagulopathy and blood component transfusion in trauma / D.R. Spahn, R. Rossaint // Br. J. Anaesth. – 2005. –Vol. 95(2). – P.130-139.
  • Sorensen B. Emerging treatment strategies for trauma-induced coagulopathy /B. Sorensen, D. Fries // Br. J. Surg. – 2012. – Vol. 99, Suppl 1. – P. 40-50.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №3(34), 2012 рік , 13-15 сторінки, код УДК 615.22 : 616-005.1