RussianEnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  А. Я. Велика, В. П. Пішак, І. В. Мацьопа

  ВПЛИВ СОЛЬОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА ФОНІ СУЛЕМОВОЇ НЕФРОПАТІЇ НА ГЛУТАТІОНПЕРОКСИДАЗНУ АКТИВНІСТЬ У НИРКАХ ЩУРІВ


  Про автора: А. Я. Велика, В. П. Пішак, І. В. Мацьопа
  Рубрика ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Научная статья
  Анотація Отруєння щурів розчином сулеми веде до руйнування клітинної мембрани та спричиняє активацію процесів вільнорадикального окиснення макромолекул. Це в свою чергу запускає захисну антиоксидантну систему організму тварин, яка бере участь у знешкодженні активних форм кисню. Дія 0,1%-ного розчину сулеми у дозі 5 мг/кг маси тіла тварини призвела до зниження глутатіонпероксидазної активності порівняно з контролем не залежно від виду сольового навантаження. 3% сольове навантаження призводить до незначних змін показників активності антиоксидантного ферменту – глутатіонпероксидази у різних шарах нирок порівняно з показниками контрольної групи. При 0,75% навантаженні розчином NaCI відмічено зниження глутатіонпероксидазної активності у всіх відділах нирки у порівнянні з контролем.
  Ключові слова нирки, глутатіонпероксидаза, сольове навантаження, сулема, антиоксидантна система
  Список цитованої літератури
  • Абдурахманов Д. Гепаторенальный синдром и лечение / Д. Абдурах¬манов // Врач. – 2004. - № 12. – С. 21–22.
  • Барабой В. А. Окислительно-антиоксидантный гомеостаз в норме и патологи / [Барабой В. А., Сутковой Д. А.] ; под общ. ред. Зозули Ю. А. – Киев: Наукова думка, 1997. – 420с. 13
  • Бєленічев І.Ф.  / Антиоксидантна система захисту організму (огляд) / Бєленічев І.Ф., Левицький Е.Л., Губський Ю.І. [та ін.] // Совр. пробл. токсикологии. – 2002. - №3. – С. 18-32.
  • Велика А. Я. Зміна активності антиоксидантних ферментів при водному і сольовому навантаженні у нирках щурів / А. Я. Велика // Буковинський медичний вісник.−2012. - №1(61). − С. 116-119.
  • Гоженко А. І. «Приховане» ушкодження проксимального відділу нефрону / А. І. Гоженко, Ю. Є. Роговий, О. С. Федорук //  Одеський медичний журнал. – №5. – С. 16–19.
  • Гоженко А. И. Функциональное состояние почек в условиях водной и солевой загрузок при беременности у крыс на фоне сулемовой нефропатии / А. И. Гоженко, А. Н. Слученко // Нефрология. – 2006. –  Т. 10, № 1. – С. 72 –76.
  • Мацьопа І. В. Адаптація антиоксидантної системи нирок щурів до різних світлових режимів за інтоксикації тетрахлорметаном та дії мелатоніну / І. В. Мацьопа, Н. П. Григор’єва, І. Ф. Мещишен // Український біохімічний журнал. – 2010. – Т. 82, № 2. – С. 79 – 88.
  • Пишак В. П. Биологические ритмы экскреторной функции почек у больных гипотиреозом / В. П. Пишак, Н. В. Кривич // Бюллетень экспериментальной биологии и медицины. – 1998. – Т. 125, № 6. – С. 684–688.
  • Пішак В. П. Клінічна анатомія шишкоподібного тіла / В. П. Пішак/ – Тернопіль: Укрмедкнига, 2000. – 160 с.
  • Пішак В. П. Хроноритмічні особливості екскреторної функції нирок за умов гіпофункції шишкоподібної залози / В. П. Пішак, Р. Є. Булик, Н. М. Шумко // Буковинський медичний вісник. – 2005. – № 1. – С. 94–96.
  • Оковитый С. В. Клиническая фармакология антиоксидантов / С. В. Оковитый // ФАР Миндекс-Практика. – 2003. – вып. 5. – С. 85–119.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №3(34), 2012 рік , 16-18 сторінки, код УДК 612.46:577