EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  Л.В. Васько, Л.І. Кіптенко, О.М. Гортинська

  ГІСТОМОРФОМЕТРИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РЕАКЦІЇ ДОВГИХ КІСТОК СКЕЛЕТА В УМОВАХ СПОЖИВАННЯ СОЛЕЙ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ


  Про автора: Л.В. Васько, Л.І. Кіптенко, О.М. Гортинська
  Рубрика ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Научная статья
  Анотація В роботі вивчений вплив солей цинку, хрому та свинцю на ріст та будову довгих кісток скелету. Вивчалась остеометрія кісток, гістологічна будова середини діафізу та проксимального наросткового хряща з наступною їхньою морфометрією яка проводилась за стандартною методикою. Виявлені зміни свідчать про затримку повздовжнього росту кісток та зміни їх будови у вигляді появи дистрофічних та деструктивних змін. В період реадаптації не відбувається повного відновлення ростових та гістологічних показників кісткової тканини.
  Ключові слова довгі кістки, гістоморфометрія, хімічний склад, солі важких металів
  Список цитованої літератури
  • Структурно-функціональні зміни в кістках скелета при дії на організм сполук свинцю [В.С. Пикалюк, Т.Я. Довгалюк, Н.В. Родіонова, та інші] // Український медичний альманах.– 2000. –  №1. – С.44–45.
  • Свинцева інтоксикація та її вплив на кісткову систему [Т.Я.Довгалюк, В.С. Пикалюк, Р.О.Кмітова  та інші]  //  Український медичний альманах. –  2001. –  №2. –  С.48– 49.
  • Доповідь про стан навколишнього природного середовища в Сумській області у 2000 році.- Суми: Видавництво "Джерело" 2001.- 178с.
  • Дедух Н.В. Структурно-функциональная организация тканей опорно-двигательной системы / Н.В. Дедух // Ортопедия, травматология и протезирование. – 1994. – №4. – С. 89.
  • Ковешников В.Г. Скелетные ткани: хрящевая ткань, костная ткань / Ковешников В.Г., Абакаром М.Х., Лузин В.И. – Луганск, Изд-во Луганского медуниверситета, 2000. – 154 с.
  • Дєдух Н.В. Морфологічні аспекти та медикаментозна терапія остепорозу / Н.В. Дєдух, Л.Д. Горивова, К.К.  Романенко // Клінічна фармація. – 1999. – Т.3. – №1. – С.57–62.
  • Ю. Франке, Г.Рунге "Остеопороз" М."м" 1995г., 299с.
  • Подрушняк Е.П. Остеопороз - проблема века / Подрушняк Е.П. – Симферополь: Одисей, 1997. – 216 с.
  • Некачалов В.В. Патология костей и суставов. Руководство. / Некачалов В.В., – СПб.:     Сотис, 2000. – 288 с.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №3(34), 2012 рік , 22-25 сторінки, код УДК 616.71-018:[614.876+613.632]