RussianEnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  Гільмутдінова М. Ш.

  ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ВИВЧЕННЯ ЗМІН ПРООКСИДАНТНО-АНТИОКСИДАНТНОГО СТАТУСУ У ЩУРІВ В УМОВАХ ГІПЕРМЕЛАТОНІНЕМІІ


  Про автора: Гільмутдінова М. Ш.
  Рубрика ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Научная статья
  Анотація В роботі представлені результати дослідження впливу мелатоніну в умовах гіпермелатонінемії на скелетні м`язи (на прикладі чотирьохголового м`язу стегна щурів) та прооксидантно-антиоксидантну систему.
  Ключові слова мелатонін, чотирьохголовий м`яз стегна, прооксидатно-антиоксидантна система, гіпер-мелатонінемія, щури
  Список цитованої літератури
  • Анисимов В.Н. Мелатонин: роль в организме и применение в клинике / Анисимов В. Н. – СПб: Система, 2007. - 40 с.
  • Анисимов В.Н. Физиологические функции эпифиза / Анисимов В.Н. // Российский физиологический журнал им. И.М. Сеченова. - 1997.- Т.83, N 8.-С.1-13.
  • Барабой В.А. Антиокислительная и  биологическая активность мелатонина / В.А. Барабой // Укр. біохім. журн. -2000. -Т.72, N3. -С.5-11.
  • Деркач М. П. Курс варіаційної статистики / Деркач М. П., Гумецький Р. Я., Чабан М. Є. – Київ: Вища школа, 1977. – 208 с.
  • Лакин Г. Ф. Биометрия / Лакин Г. Ф. – Москва: Высшая школа, 1986. – 293 с.
  • Козий М. С. Оценка современного состояния гистологической техники и пути усовершенствования изучения ихтиофауны: [монография]. / Козий М. С. – Херсон: Олди-плюс, 2009. – 310 с.
  • Посібник з експериментальних клінічних досліджень в біології та медицині / [Беркало Л. В., Бобович О. В., Гейко О. О. та ін.]. – Полтава, 1997. – 271 с.
  • Цебржинский О.И. Дифференцированное спектрофотометрическое определение продукции супероксида в тканях НСТ-тестом / О. И. Цебржинский  // Актуальні проблеми сучасної медицини. – 2002. – Вип. 1. – Т. 2. – с. 96-97.
  • Цебржинский О.И. Некоторые аспекты антиоксидантного статуса / О.И. Цебржинский // Физиология и патология перекисного окисления липидов, гемостаза и иммуногенеза. - Полтава, 1992. -С.120-155.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №3(34), 2012 рік , 29-31 сторінки, код УДК 612.459;612.74;612.741;612.741.15