RussianEnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  Мороз Г.О.

  СТРУКТУРНОФУНКЦІОНАЛЬНІ ЗМІНИ У НАДНИРКОВИХ ЗАЛОЗАХ 12-МІСЯЧНИХ ЩУРІВ ПРИ СИСТЕМАТИЧНОМУ ГІПЕРГРАВІТАЦІЙНОМУ ВПЛИВІ ТА НА ФОНІ ЗАСТОСУВАННЯ ГЛУТАРГІНУ


  Про автора: Мороз Г.О.
  Рубрика ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Научная статья
  Анотація За допомогою світлової та електронної мікроскопії вивчено морфофункціональні зміни в надниркових залозах 24 12-місячних щурів-самців лінії Вістар, які впродовж 10 днів піддавалися систематичній дії гравітаційних перевантажень (9 g, 10 хв). Виявлені виражені гемодинамічні зрушення, що поєднуються із стрес-індукованими морфофункціональними перетвореннями, що виявлялися ознаками функціонального напруження кіркових і мозкових ендокриноцитів на фоні дистрофічно-деструктивних змін їх субмікроскопічній організації. Використання глутаргіну при дії гравітаційних перевантажень виявилося достатньо ефективним. Вщухали циркуляторні розлади. У кірковій речовині потенціювались регенераторні процеси. В адренокортикоцитах краще зберігалася ультраструктурна організація органел, що відповідають за енергопродукцію і стероїдогенез.
  Ключові слова морфологічні зміни, надниркова залоза, щур, гіпергравітація, глутаргін
  Список цитованої літератури
  • Вегетативная нервная и эндокринная системы в условиях воздействия гравитационных перегрузок : материалы Всерос. научн.-практ. конф., посв. 80-летию проф. В.Г. Петрухина ["Морфология – физической культуре, спорту и авиакосмической медицине"], Москва, 2001 г. / П.С. Пащенко, И.В. Гайворонский, Ф.В. Судзиловский и др. ; под ред. П.К. Лысова. – М.: Советский спорт. – 2001. – С. 172–178.
  • Ерофеева Л.М. Структурно-функциональное состояние тимуса при адаптации крыс к условиям повышенной гравитации / Л.М. Ерофеева, И.Б. Краснов, М.Р. Сапин // Бюлл. эксперим. биол. и медиц. – 2003. – Т. 135, № 2. – С. 219–222.
  • Мороз Г.А. Морфологические изменения в надпочечниках крыс под воздействием поперечно-направленных гравитационных перегрузок / Г.А. Мороз, В.С. Пикалюк, Н.В. Кирсанова // Таврич. медико-биол. вестн. − 2005. − Т. 8, № 3. − С. 81−84.
  • Окиснювально-антиоксидантний статус щурів за умов гіпергравітації / Н.Я. Карбашевська, С.А. Олійник, Ю.М. Білокінь [та ін.] // Фізіол. журнал. – 2001. – Т. 47, № 5. – С. 77 – 81.
  • Пат. на корисну модель 35792 Україна, МПК A61B 5/145. Спосіб корекції несприятливої дії гравітаційних перевантажень в експерименті / Пикалюк В.С., Кутя С.А., Мороз Г.О., Коняєва О.І.; винахідники і власники В.С. Пикалюк, С.А. Кутя, Г.О. Мороз, О.І. Коняєва. – № u 200803985; заявл. 31.03.2008 ; опубл. 10.10.2008, Бюл. № 19, 2008 р.
  • Сапин М.Р. Иммунная система, стресс и иммунодефицит / М.Р. Сапин , Д.Б. Никитюк. – М. : Джангар, 2000. – 184 с.
  • Стельникова И.Г. Морфологические изменения в надпочечниках при действии на организм многократных двигательных нагрузок / И.Г. Стельникова // Морфологические ведомости. – 2007. – № 1–2. – С. 130–132.
  • Petrak J. Hypergravity-induced increase in plasma catecholamine and corticosterone levels in telemetrically collected blood of rats during centrifugation / J. Petrak, B. Mravec, M. Jurani [et al.] // Ann. N. Y. Acad. Sci. – 2008, N 1148. – P. 201-208.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №3(34), 2012 рік , 43-47 сторінки, код УДК 576.3/7:591