EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  А.М.Громова, Т.Ю.Ляховська, Л.М.Добровольська, О.Л.Громова, О.Л.Бакланова

  РАННЯ ДІАГНОСТИКА ТА ПРОФІЛАКТИКА ДОБРОЯКІСНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ В ПРАКТИЦІ АКУШЕР-ГІНЕКОЛОГА


  Про автора: А.М.Громова, Т.Ю.Ляховська, Л.М.Добровольська, О.Л.Громова, О.Л.Бакланова
  Рубрика КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Научная статья
  Анотація Проведений аналіз захворюваності доброякісними дисгормональними процесами молочної залози. За період з 2009 по 2011 роки проведено 6076 обстежень молочних залоз. Діагностика базувалась на огляді, пальпації, мамографії, ультразвуковому обстеженні, пункції вузлових утворень і цитологічному дослідженні пунктата. Дифузні форми захворювання становили 77,9 %, вузлові 8 %, кісти 5,6 %, фіброаденоми 3,7 %, новоктворення 4,4 %. Завданням акушера-гінеколога є своєчасне виявлення ранніх проявів патології, поглиблене обстеження, взаємодія з суміжними спеціалістами, що зможе забезпечити своєчасне лікування.
  Ключові слова молочна залоза, мастопатія, діагностика, профілактика
  Список цитованої літератури
  • Громова А.М. Особенности гинекологического обследования больных с заболеваниями молочных желез / А.М.Громова, А.Л.Громова // Акушерство и гинекология. – 2006. – №6. – С.39-40.
  • Громова А.М. Досвід застосування препарату мастодинон у лікуванні дисгормональних захворювань молочних залоз / А.М.Громова, Т.Ю.Ляховська, Л.М. Добровольська [та ін.]//
  • Жержова Т.А Принципы диагностики и лечения дисгормональных заболеваний молочных желез / Т.А.Жержова, А.Ф.Курилова // Зб. наук. праць Асоціації акушерів-гінекологів України. – К.: Інтермед, 2007. – с.279-282.
  • Зотов А.С. Мастопатия и рак молочной железы / А.С.Зотов, Е.О.Велик, В.Е.Чешук – Киев. – 2004. – 87 с.
  • Ильин А.Б. Эндокринотерапия и лечение фиброзно-кистозной болезни молочных желез / А.Б.Ильин, С.В.Бескровный, Е.В.Малахова. // Матер. Первой межд. Онкологической конф. «Проблемы диагностики и рака молочной железы». – С.-Петербург. – 2004. – С. 73-77.
  • Коган И.Ю. Мастопатія: фиброзно-кистозная болезнь // Учебно-метод. Пособие / И.Ю.Коган – ООО «Издатель Н-Л». – 2007. – 24 с.
  • Ласачко С.А. Диагностика и возможности терапии мастодинии в практике акушера-гинеколога / С.А.Ласачко, В.П.Квашенко, Е.Г.Яшина // Новости фармации и медицины – 2007 - №3 (207). – С.8.
  • Профілактика та діагностика дисгормональних захворювань молочної залози. Наказ № 676 від 31.12.2004 р. Про затвердження клінічних протоколів з акушерства та гінекологічної допомоги.
  • Синицын В.А Лечение больных с фиброзно-кистозной мастопатией, сопровождающейся болевым синдромом / В.А.Синицын, Т.В.Руднева // Жіночий лікар – 2007. – №6. – С. 31-33.
  • Татарчук Т.Ф. Эффективность применения препаратов, оказывающих дофаминергическое действие, в комплексной терапии дисгормональной стрессиндуцированной патологии / Т.Ф.Татарчук // Природная медицина. – 2010 - №3. – С. 20-25.
  • Compel A. Maturitas / Compel A., Chaoudt M., Leri D. [et al.], 2000. – 35 (supp.I). – S. 343.
  • Porter P. “Европеизация» риска развития рака молочной железы / Р.Porter //Медицинские аспекты здоровья женщины. – 2008. – №3 (12). – С. 70-71.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №3(34), 2012 рік , 076-078 сторінки, код УДК 618.19 – 006. 03:615