EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  Ю.П. Цапенко, М.Г.Бойко, О.О.Краєвська, Н.М.Алієва, Ю.О.Красношапка

  ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЯКОСТІ ЖИТТЯ ТА СТАНУ ЗДОРОВ’Я ХВОРИХ ІНФІЛЬТРАТИВНИМ ТУБЕРКУЛЬОЗОМ ЛЕГЕНЬ В ДИНАМІЦІ НА РІЗНИХ ЕТАПАХ МЕДИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ


  Про автора: Ю.П. Цапенко, М.Г.Бойко, О.О.Краєвська, Н.М.Алієва, Ю.О.Красношапка
  Рубрика КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Научная статья
  Анотація Проведений порівняльний аналіз в динаміці показників якості життя і стану здоров'я у хворих з уперше встановленим інфільтративним туберкульозом легенів на стаціонарному і амбулатоном етапах реабілітації. Показники якості життя і стану здоров'я (ЯЖ) в досліджуваних групах були нижчі чим в контрольній групі і складали: 1-а (83,76±0,53) балів ; 1-а (П) 2 (93,20±0,56 балів). ЯЖ на початку лікування у групи хворих, які лікуються амбулаторно вище (93,20±0,56) за бал при порівнянні з хворими стаціонару (83,76±0,53) балу. Динаміка поліпшення ЯЖ в процесе медичної реабілітації значно вище у амбулаторних хворих: з (93,20±0,56) до (98,14±0,59) балів, що майже відповідало показникам ЯЖ здорових осіб контрольної групи (99,28±0,18) балів. Якість життя боьных туберкульозом, які находяться на амбулаторному лікуванні значно вище від початку лікування і в його процесе.
  Ключові слова туберкульоз, якість життя і стан здоров'я, медико-соціальне дослідження, медична реабілітація хворих
  Список цитованої літератури
  • Горбач Л.A. Качество жизни больных туберкулезом органов дыхания / Л.A. Горбач // Белорусский медицинский журнал -  2002. - №1. - С.45-51.
  • Гурылёва М.Э. Оценка качества жизни больных с заболеваниями органов дыхания / М.Э. Гурылёва, А.А. Визель, Л.В. Хузиева // Проблемы туберкулеза - 2002. - №5. -С.55-61.
  • Гурылёва М.Э. Качество жизни больных туберкулезом на санаторном этапе лечения / М.Э. Гурылёва, Л.А. Горбунова, О.В. Ловачева [и др.] // Проблемы туберкулеза и болезней легких - 2005. - №7. - С. 17-23.
  •  Калабуха  А. В. Проблема лікування хворих на туберкульоз з асоціальною поведінкою  / А. В. Калабуха,  В. А. Калабуха, О.Ф.Скворцова // Український пуль монологічний журнал - 2011. -№ 3.- С. 17-19.
  • Мельник В.М. Загальна якість життя і стан здоров'я хворих на туберкульоз легень/ В.М. Мельник, Ю.М.  Валецьккий // Інфекційні хвороби - 2005.- №2. - С.65-67.
  • Методика оцінки якості життя Всесвітньої організації охорони здоров'я: українська версія : Рекомендації по використанню/Дніпропетровська асоціація якості життя людини / За наук. ред. С.В. Пхіденко – Дніпропетровськ : Пороги, 2001. – 69 с.
  • Сухов В.М. Некоторые особенности качества жизни больных туберкулезом легких / В.М. Сухов, Е.В. Сухова // Проблемы туберкулеза и болезней легких - 2003.-№4.-С. 29-30.
  • Суховская О.А. Исследование качества жизни при заболеваниях органов дыхания / О.А. Суховская, М.М. Илькович, В.А. Игнатьев // Пульмонология-  2003. - № l.- С. 96-100.
  •  Фещенко Ю. І.  Оцінка контролю за туберкульозом в Україні за період 2006−2010 роки / Ю. І. Фещенко,  В. М. Мельник, В. Г. Матусевич  [та інш.] // Український пуль монологічний журнал -2011. -№ 4.- С. 5-10.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №3(34), 2012 рік , 112-115 сторінки, код УДК 616.24.-002.5-08