EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  В.К. Югов, Т.П. Скрипнікова , Т.Д. Бублій

  РЕНТГЕНО-МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗМІН ПРИ ПУЛЬПІТАХ, ЯКІ СУПРОВОДЖУЮТЬСЯ УТВОРЕННЯМ В ПУЛЬПІ МАЛОМІНЕРАЛІЗОВАННОЇ, МЕТАПЛАСТИЧНОЇ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ


  Про автора: В.К. Югов, Т.П. Скрипнікова , Т.Д. Бублій
  Рубрика КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Научная статья
  Анотація Рентгенологічні прояви при пульпіті можуть бути у вигляді ділянок затемнення на тлі менш щільних тканин за рахунок відкладення замісного дентину – дентиклі або петрифікати як в центрі, так і пристінково, або зменшення розмірів і деформації порожнин зуба за рахунок відкладання замісного дентину на стінках порожнин зуба. Спостерігається потовщення кореня за рахунок гіперцементозу.
  Ключові слова пульпіт, рентгенолгичні ознаки, морфологічні ознаки
  Список цитованої літератури
  1. Боровский Е.В. Клиническая эндодонтия / Е.В. Боровский. – М.: АО Стоматология,  1999. – 175с.
  2. Васильев А.Ю. Лучевая диагностика в стоматологии: учебное пособие / А.Ю. Васильев ,  Ю.И. Воробьёв ,  Н.С.  Серова и др. .– М.: «ГЭОТАР–Медиа»,  2008. – 176с.
  3. Воробъёв  Ю.И. Рентгенография зубов и челюстей: учебник / Ю.И. Воробъёв . – М.: Медицина, 1989. – 176с.
  4. Воробьёв Ю.И. Рентгенодиагностика в практике врача-стоматолога / Ю.И. Воробьёв.– М.: МЕДпресс-информ,  2004. – 112с.
  5. Гасюк А.П. Пульпа зуба в норме и при патологии / А.П. Гасюк ,  М.Д. Король ,  Т.В. Новосельцева .–Полтава,  2004. – 123с.
  6. Данилевский Н.Ф.  Пульпит / Н.Ф. Данилевский ,   Л.Ф.Седельникова , Ж.И. Рахний. – Київ «Здоров'я»,  2003. – 168с.
  7. Гофунг Е.М. Материалы к клиническому диагнозу пульпитов / Е.М. Гофунг . – Москва,  издательство Наркомздрава РСФСР, 1927. – 20с.
  8. Иорданишвили А.К. Пульпиты / А.К. Иорданишвили, А.М. Ковалевский . – СПб.: Нордмед-Издат, 2000. – 88с.
  9. Кобылкина Т.Л. Клинико-морфологические аспекты поражения эмали и дентина при воспалении пульпы зуба,  лечение и реабилитация Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук: спец. 14. 00. 21»Стоматология» / Т.Л. Кобылкина . – Краснодар,  1998. - 20с.
  10. Кухта С.Й  Класифікація хвороб порожнини рота та їх рентгенодіагностика / С.Й. Кухта ,  Ю.М. Бунь ,  В.С. Кухта .–Львів,  2000. –.С.119.
  11. Лучевая диагностика в стоматологии : национальное руководство / гл. ред. тома А.Ю. Васильев.-М.:ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 288с.
  12. Международная классификация стоматологических болезней на основе МБК-10. Третье издание ВОЗ,  1997.
  13. Рабухина Н.А Рентгенодиагностика в стоматологии / Рабухина Н.А.,  Аржанцев  А.П. – М.: «Медицинское информационное агенство»,  1999. – 452с.
  14. Скрипникова Т.П. Систематизация дефектов корней зубов,  их клинико-рентгенологическая характеристика / Т.П. Скрипникова ,  С.В. Билоус // Методи поліпшення стоматологічної допомоги на Полтавщіні: матеріали доповідей обласної науково-практичної конференції (Полтава-Лубни,  23-24 березня 2007р.). – 2007. – С.129-131.
  15. Струков А. И.  Патологическая анатомия / А.И. Струков ,  В.В.Серов . – М.: «Медицина»,  1995. – 87с.
  16. Коэн  С. Эндодонтия  / Коэн  С. ,  Р.  Бернс «Мосби»  Сент-Луис•Вашингтон•Торонто•, 1987  перевод с англ.[ А.Б.Куадже и О.А. Шульги]. «СПб: « Мир и Семья-95«,  ООО«Интерлайн»,  2000. – 696с.
  17. Coulthard P.  Master dentistry oral and maxillofacialis sargery,  radiology,  patology and oral medicine / P. Coulthard,   K. Horner,   P. Sloan ,   E.D. Theker . – Edinburg,  London,  New-York,  Oxford,  Philadelfia,  St. Luis,  Sidney,  Toronto,  2003. – 251p.
  18. Richard Mounse  Эндодонтические перфорации: лучше предотвратить,  чем лечить /Mounse Richard //Enljljntic Practice/ – декабрь 2007. – С.7-11.
  19. Stafne E.. Gibilisso H. Oral rentgenographic diagnosis.–Philadelphia: Sounders,  1975. – 475c.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №3(34), 2012 рік , 126-128 сторінки, код УДК 616.314.18-002-073.48