RussianEnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  К. В. Пікуль, С. І. Ковтун, Н. І. Гасюк, К. Ю. Прилуцький, Т. С. Ладур

  ІНФЕКЦІЙНІ ПОЛІНЕЙРОПАТІЇ У ДІТЕЙ


  Про автора: К. В. Пікуль, С. І. Ковтун, Н. І. Гасюк, К. Ю. Прилуцький, Т. С. Ладур
  Рубрика ОГЛЯДИ ЛІТЕРАТУРИ
  Тип статті Обзорная статья
  Анотація У статті авториприводять клінічний приклад дитини з діагнозом: Хвороба Лайма (бореліоз), стадія дисемінації, тяжкий перебіг. Правобічний неврит лицевого нерва, правосторонній лагофтальм, синдром сухого ока справа. Герпес VI типу. Метаболічна кардіоміопатія. Діагональна хорда в порожнині лівого шлуночка. Вторинна недостатність імунітету. Гострий бронхіт (реконвалісцент).
  Ключові слова діти, інфекційні полінейропатії у дітей, обстеження, лікування
  Список цитованої літератури
  • Богадельников И.В. Дифференциальный диагноз инфекционных болезней у детей: Симферополь, 2009, - 689с.
  • Болезни нервной системы: Руководство для врачей: В 2-х т. – Т.1/Под ред. Н.Н. Яхно, Д.Р.Штульмана. – М.: Медицина, 2001. – 744 с.
  • Данилов А.Б. Нейропатическая боль. – М.: Нейромедиа, 2003. – 60 с.
  • Дроздов В.Н., Шестакова О.И., Радзьяконова Н.М. Острые параличи в дифференциальной диагностике полиомиелита на этапе его ликвидации //Современные научные и практические проблемы ифекционной патологии у детей. Материалы конференции – СПб. – 2003. – С.43-44.
  • Задорожна В.І., Бондаренко В.І. Глобальна ліквідація поліомієліту: успіхи та проблеми //Сучасні інфекції. – 2003. - №2. – С.12-18.
  • Зыкова В.П. Диагностика и лечение болезней нервной системы у детей. М.: «Триада-Х». – 2006. – 256с.
  • Иванова В. В., Железникова Г. Ф., Шилова И. В. Иммунопатогенез инфекционной болезни у детей// Детские инфекции. – 2005. – Т. 4, № 1. – С.6–11.
  • .Крамарєв С.О. Інфекційні хвороби у дітей (клінічні лекції). – К.: Моріон. – 2006. – 479с.
  • Левин О.С. Полинейропатии. Клиническое руководство. – М.: МИА, 2005. – 496 с.
  • Матяш В.И., Панасюк Е.Л., Токукова Т.Л. Применение фильтрационного плазмафереза при герпесвирусных инфекциях //Сучасні інфекції. – 2007. - №1. – С.97-103.
  • Мументалер М., Маттле Х. Неврология: Пер.с нем. – М.: МЕДпресс-информ, 2007. – 920 с.
  • Невропатии: Руководство для врачей /Под ред.Н.М. Жулева. – СПб.: СПбМАПО, 2005. – 416 с.
  • Одинак М.М., Живолупов С.А. Заболевания и травмы периферической нервной системы (обобщение клинического и экспериментального опыта): руководство для врачей. – СПб.: СпецЛит, 2009. – 367 с.
  • Пирадов М.А. Синдром Гийена-Барре. – М.: Интермедика, 2003. – 240с.
  • Попелянский Я.Ю. Болезни периферической нервной системы: Руководство для врачей. –М.: МЕДпресс-информ, 2005. – 368 с.
  • В.Ф. Учайкин  Руководство по инфекционным болезням у детей. «ГЭОНТАР медицина,» - М.: 1998. – 806с.
  • Санадзе А.Г., Касаткина Л.Ф. Клиническая электромиография для практических неврологов. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. – 64 с.
  • Ходак Л.А., Навєт Т.І. Гострі полінейропатії (синдром Гієна-Барре). //Інфекційні хвороби. – 2006. - №4 – С.82-85.
  • Ходак Л.А., Іжевська О.О., Кніженко О.В. Використання внутрішньовенних  імуноглобулінів при нейроінфекціях у дітей //Клінічна імунологія. Алергологія. Інсектологія. – 2008. - № 6-8. – С.28-29.
  • Ходак Л.А., Навєт Т.І. Інфекційні полінейропатії у дітей. Методичні рекомендації: Харків. – 2010. – 26с.
  • 21.  Матвієнко Ю. Хронічна запальна демієлізуюча полінейропатія. -(msvitu.com/archive/2008/july/article-1.php).
  • Hughes R.A.C. Peripheral neuropathy // BMJ. –2002. – V.324. – P. 466-469.
  • H. Koller, B. C. Kieseier, S. Jander and H.-P. Hartung New England Journal of Medicine 2005. - V. 352. - Р.1343-1356.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №3(34), 2012 рік , 152-159 сторінки, код УДК 616.85-022.7-053.5