EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  Зейналова H.В.

  ПРИНЦИПИ І ТАКТИКА НАДАННЯ СТОМАТОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ ХВОРИМ ТУБЕРКУЛЬОЗОМ ЛЕГЕНІВ


  Про автора: Зейналова H.В.
  Рубрика КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Научная статья
  Анотація Було проведено комплексне клінічне, рентгенологічне, морфологічне, імунологічне і бактеріоскопічне вивчення зубощелепної системи у 150 осіб у віці 18-55 років і старше з довготривалістю захворювання. У числі обстежених хворих чоловіків було 55,2%, жінок - 44,8%. Результати дослідження показали, що туберкульозна виразка порожнини рота і усієї зубощелепної системи розглядається як прояв загальної туберкульозної інфекції, тому лікування повинне проводитися комплексно з урахуванням загального стану хворого і пордовжуватися гігієнічними, терапевтичними та ін. заходами.
  Ключові слова карієс, туберкульоз, лікування
  Список цитованої літератури
  • Аксёнова В.А. Инфицированность и заболеваемость туберкулёзом детей как показатель общей эпидемиологической ситуации по туберкулёзу в России / В.А.Аксёнова // Проблемы туберкулёза-  2002,- №1. С.6-9.
  • Боровский Е.В. Биология полости рта / Е.В. Боровский, В.К. Леонтьев. - М., 2001.- 301с.
  • Вайдинер И.М. Одонтогенный очаг и его устранение у больных туберкулезом: Автореф. дис. к. м. н./ Казанская Медицинская Академия. 1989. - 20 с.
  • Галинская Л. А. Туберкулёз / Галинская Л. А. - Ростов-на-Дону, 2000. – 113 с.
  • Данилевский Н.Ф. Заболевания слизистой оболочки полости рта / Н.Ф. Данилевский,  В.К. Леонтьев,  А.Ф. Несин [и др.] // Стоматология, 2001.- №5, С. 87-97.
  • Максимовский Ю.М. Терапевтическая стоматология / Максимовский Ю.М. - Москва: Медицина, 2002. - С. 473-481.
  • Мишин В.Ю. Туберкулез полости рта и костей лицевого черепа/ В.Ю. Мишин, A.B. Митронин : Метод, рек.- Москва, 2003. 63 с.
  • Николаев А.И. Препарирование кариозных полостей. Современные инструменты, методики, критерии качества / Николаев А.И.- Москва, 2006.- 208с.
  • Перельман М. И. Консультант врача. Фтизиатрия / Перельман М. И. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. - С. 57-65.
  • Bradshaw D. Effect of sugar alcohols on the composition and metabolism of a mixed culture of oral bacteria grown in a chemostat / Bradshaw D.J., Marsh P.D. // Caries Res., 1994.- №28.- P. 625.
  • Bredin C.P. Tuberculosis in the Ireland of 2003: it hasn't gone away / C.P. Bredin // Ir. Med. J. 2004. - №1. - P. 6 - 7.
  • Carcia Godoy F.M. Familial caries distribution in human permanent teeth / F.M. Carcia - Godoy, W.J. Manon // Acta Odontol. Pediat. -1993. - N 2. -P. 43 -45.
  • Embery G. Clinical and biological aspects of dentifrices / Embery G., Rolla G. - Oxford: Oxford University Press, 1992.- 65p.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №4(35), 2012 рік , 018-021 сторінки, код УДК 616.31-08-039.71, 616.31-083