EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  Ісаєв І.І., Мурадова Г. А., Мустафаєва А.І., Фаталієва М. М.

  СТАН СПЕКТРАЛЬНИХ ПАРАМЕТРІВ ВАРІАБЕЛЬНОСТІ СЕРЦЕВОГО РИТМУ У ДІТЕЙ З НЕДИФЕРЕНЦІЙОВАНОЮ ДИСПЛАЗІЄЮ СПОЛУЧНОЇ ТКАНИНИ


  Про автора: Ісаєв І.І., Мурадова Г. А., Мустафаєва А.І., Фаталієва М. М.
  Рубрика КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Научная статья
  Анотація З метою вивчення стану спектральних параметрів варіабельності серцевого ритму (ВСР), залежно від віку і вираженості клінічних проявів, обстежено 142 дітей 7-16 років з синдромом недиференційованої дисплазії сполучної тканини (НСДСТ). Тяжкість патологічного процесу оцінювалася по вираженості фенотипічних ознак по бальній системі. По вираженості диспластичних проявів хворі були розподілені на три підгрупи (легкий, середній, яскравий). Спектральні параметри ВРС визначалися методом математичного комп'ютерного аналізу з використанням спеціальної програми. Аналізувалися ТР, HF, LF, VLF індекси LF/HF і İC. Зіставлення показало, що у хворих в усіх підгрупах спостерігалося збільшення середніх значень параметрів ТР, LF, VLF і LF/HF і зниження HF і İC більшою мірою у дітей 12-16 років. Отримані дані спектральних параметрів ВСР свідчать про те, що у хворих залежно від віку і вираженості фенотипічних проявів НСДСТ регуляція серцевого ритму неоднорідна, спостерігається як гипер-, так і гипоактивная адренергічна автономна дисфункція, починаючи з дітей молодшого віку.
  Ключові слова діти, недиференційована дисплазія сполучної тканини, спектральні параметри, сердечний ритм
  Список цитованої літератури
  • Баевский Р.М. Вариабельность сердечного ритма: Теоретические аспекты и возможности клинического применения / Баевский Р.М., Иванов Г.Г. - Москва, 2005. - 36 с.
  • Басаргина Е.Н. Синдром дисплазии соединительной ткани сердца у детей / / Е.Н. Басаргина / Вопросы современной педиатрии, 2008, т.7, №1, с.129-133.
  • Беляева О.В., Вишневская О.И. Синдром системной дисплазиии соединительной ткани у детей с бронхолегочной патологией / Беляева О.В., Вишневская О.И. // Вестник Российского  Медицинского Университета, 2005, №3 (42), с.121- 125.
  • Викторова И.А., Нечаева Г.И., Конев В.П. Клинико-прогностические критерии дисплазии соединительной ткани // Российский медицинский вестник, 2009, №1, с.11-14.
  • Вильчинская Т. Дисплазия соединительной ткани у детей. 2010, часть 1-2, с.1-5.
  • Громова О.А. Дисплазия соединительной ткани. Медицинский справочник Беларусии, 2008, 455 с.
  • Голевский Б.В., Усольцева Л.В., Орлова Н.С. Наследственная дисплазия соединительной ткани в практике семейного врача // Российский семейный врач, 2002, № 4, с. 52-54.
  • Дмитрачков В.В. Синдром недифференцированной дисплазии соединительной ткани. Белорусский Медицинский Университет, 2010, с 11-14.
  • Земцовский Э.В. Диагностика и лечение дисплазии соединительной ткани // Медицинский вестник, 2006, № 11, с. 15-17.
  • Кадурина Т.И., Гарбунова В.Н. Дисплазия соединительной ткани. Руководство для врачей. СПб.: «Элби-СПб», 2009, 704 с.
  • Клеменов А.В. Недифференцированные дисплазии соединительной ткани. Москва, 2008, 136 с.
  • Нечаева Г. И., Яковлев В.М., Друк И. В. Нарушения ритма сердца при недифференцированной дисплазии соединительной ткани // Лечащий врач, 2008, № 6, с. 2–7.
  • Нечаева Г.И., Викторова И.А., Конев В.Г. Диагностический алгоритм предикторов внезапной смерти у лиц с дисплазией соединительной ткани / Материалы Российского национального конгресса кадиологов, Томск, 2004, с. 349.
  • Острополец С.С. К проблеме дисплазии соединительной ткани в патологии сердечно-сосудистой системы у детей // Теоретическая медицина, 2007, № 4 (7), с. 22-26.
  • Яковлев В. М., Карпов Р. С., Белан Ю. Я.  Нарушение ритма и проводимости при соединительнотканной дисплазии сердца /  Омск. 2001. 160 с
  • Ягода А.В., Гладких Н.Н., Евсеева М.Е. Возможности ранней диагностики нарушений сердечно-сосудистой регуляции при синдроме дисплазии соединительной ткани // Медицинская помощь, 2002, № 2, с. 22-24.
  • Keer R. Hypermobility syndrome / R. Keer, R. Grahame // Recognition and management for physiotherapists. – 2003. – P. 234.
  • Simpson M.R. Benign joint hypermobility syndrome: evaluation, diaqnosis and management // J Am Osteopath.Assoc, 2006, v. 106 (9), pp. 531-536.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №4(35), 2012 рік , 022-026 сторінки, код УДК 616.1; 616-071; 616-079; 616-073.97