EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  Л.Ф. Каськова, А.В. Артем’єв

  ПРОГНОЗУВАННЯ ПОШИРЕНОСТІ КАРІЄСУ ЗУБІВ В ІСТОРИЧНОМУ АСПЕКТІ


  Про автора: Л.Ф. Каськова, А.В. Артем’єв
  Рубрика КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Научная статья
  Анотація Застосування математичного методу обробки статистичних даних (метод факторного аналізу - точкових графів), дозволило отримати модель карієсу на XXI ст., у мешканців Полтави, за допомогою залучення матеріалів про хвороби зубів населення, що існувало на території України в епохи міді – середньовіччя.
  Ключові слова патологія, карієс, зуби, точкові графи
  Список цитованої літератури
  • Артемьев А.В. Уровень распространённости зубочелюстных аномалий у детей г. Полтавы в возрасте 6 лет / А.В. Артемьев, Е.Л. Ерёмина, С.Ч. Новикова // Тезисы докладов: международной конференции «Современная стоматология и челюстно-лицевая хирургия». - Киев, 1998. – 248 c.
  • Артемьев А.В. Патология зубочелюстной и костной систем у летописных славян X-XII вв. по антропологическим данным / А.В. Артемьев, С.Ч. Новикова, Л.Ф. Чуприна // Український стоматологiчний альманах. - Полтава, ВДНЗУ «УМСА». - 2000. - №1. - С.7-9.
  • Артемьев А.В. Застывшие моменты жизни (анализ зубо-челюстной системы древних людей) / А.В. Артемьев // Полтава: ДентАрт, Блипринт. - 2002. - №2. - С.59-65.
  • Зюзін В.О. Статистичні методи в охороні здоров’я та медицині / В.О. Зюзін. - Полтава: УМСА, 1995. - 112 с.
  • Каськова Л.Ф. Становление эмали зубов / Л.Ф. Каськова, А.В.Зайцев, А.В. Артемьев // Український морфологiчний альманах. - Луганськ,  2006. - № 2.- С.61-62.
  • Каськова Л.Ф. Боль в качестве эволюционного маркера / Л.Ф. Каськова, А.В. Артемьев, А.В. Зайцев // Український стоматологічний альманах. - Полтава, ВДНЗУ «УМСА». - 2007. - № 4. - С.5-7.
  • Каськова Л.Ф. Распространенность и интенсивность кариеса у жителей полтавского региона эпох энеолита (меди) - позднего средневековья / Л.Ф. Каськова, А.В. Артемьев, И.Л. Маковка // Український стоматологічний альманах. - Полтава,  2011. - № 3. - С.19-22.
  • Каськова Л.Ф. Распространенность кариеса по возрастным периодам у населения Украины эпох меди - позднего средневековья / Л.Ф. Каськова, А.В. Артемьев // Світ медицини та біології. - Полтава,  2011. - № 3. - С. 90-92.
  • Каськова Л.Ф. Кариес зубов у населения Украины эпох меди - позднего средневековья / Л.Ф. Каськова, А.В. Артемьев // Збірник наукових праць: Актуальні питання та проблеми розвитку стоматології на сучасному етапі. - Полтава, 2011. - С. 156-157.
  • Каськова Л.Ф. Характеристика минерализованных зубных отложений у жителей Украины исторических эпох меди - позднего средневековья / Л.Ф. Каськова, А.В. Артемьев // Мат-лы научно-практической конференции Центрального Федерального огруга Российской федерации с международным участием (посвященной 75-летию Тверской государственной медицинской академии и 75-летию стоматологического факультета): Социальные аспекты современной «Российской стоматологии: опыт, проблемы, пути решения». – Россия - Тверь, 2011. -  42 с.
  • Окушко В. Р. Антропологические аспекты проблемы кариеса зубов и пародонтоза : автореф. дис. на соиск. научн. степени докт. мед. наук : спец. 14.771 / В.Р. Окушко. - Кишинев, 1971. - 20 с.
  • Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 45343 від 27.08.2012. Науковий твір «Класифікація мінералізованих зубних відкладень за локалізацією та за формою обхвату поверхні зубу» / Л.Ф. Каськова, А.В. Артем’єв.
  • Dibdin G. H. The internal surface and role structure of enamel / G. H. Dibdin // J. Dent. Res. - 1969. - V. 48, № 5. - P. 771-779.
  • Diday E. et coll. Optimisation en classification automatigue / E Diday // INPIA, Voluceau-Rocguencourt, 1979. - 380 p.
  • Lewis B. Point Grapfory / B Lewis // Boston-New York, 1999. - 898 p
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №4(35), 2012 рік , 026-028 сторінки, код УДК 616.314-002-037:519