RussianEnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  Л.Д. Коровіна, Т.М. Запорожець, Г.П. Павленко

  ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЯЦІЇ СЕРЦЕВОГО РИТМУ В ОРТОСТАТИЧНІЙ ПРОБІ У СТУДЕНТІВ МОЛОДШИХ КУРСІВ ВДНЗ УКРАЇНИ «УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ»


  Про автора: Л.Д. Коровіна, Т.М. Запорожець, Г.П. Павленко
  Рубрика КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Научная статья
  Анотація Регуляція серцево-судинної системи студентів молодших курсів відбувається таким чином, що ваготонія та ейтонія – домінуючі типи вихідного вегетативного тонусу, тоді як вегетативна реактивність переважно нормальна. Статеві відмінності не визначаються вірогідно. Вихідний вегетативний тонус нижчий у осіб із нижчим рівнем фізичної активності, вегетативна реактивність також має зв’язки із способом життя та фізичним розвитком. Висока тривалість сидячої роботи, в т.ч. щоденної роботи за комп’ютером сприяє активізації симпатичних впливів. Частота вживання окремих груп харчових продуктів також має зв’язок із станом вегетативної регуляції серцевого ритму.
  Ключові слова серцевий ритм, студенти, ортостатична проба
  Список цитованої літератури
  • Апанасенко Г.Л., Попова Л.А. Медицинская валеология. – Київ, 1998. – 243 с.
  • Вадзюк С.Н. Вплив навчальних навантажень на гемодинаміку у студентів з різним ступенем ризику розвитку артеріальної гіпертензії / С.Н. Вадзюк, Л.С.Цибульська  // Фізіологічний журнал, 2010, Т.56, №2: Матеріали XVIII з’їзду Укр-го фіз-го тов-ва з міжнар участю, Одеса,  2010 р. – С. 93–94.
  • Вейн А.М. Заболевания вегетативной нервной системы // А.М.Вейн, Т.Г.Вознесенская, О.В.Воробьева и др. / А.М.Вейна.– М.: Медицинское информационное агентство, 2003.– 752 с.
  • Вязова А.В. Оценка адаптационных возможностей организма студентов  / А.В. Вязова// Механизмы функционирования висцеральных систем.– VII Всероссийская конференция с международным участием, (29 сентября–02 октября 2009 г., Санкт-Петербург, Россия). Тезисы докладов. – Санкт-Петербург, 2009.–С.45.
  • Давлетьярова К.В. Адаптационные возможности организма студентов, занимающихся лечебной физической культурой / К.В.Давлетьярова, Л.В.Капилевич, В.Л.Солтанова, Е.В.Баранова, В.И.Андреев// Бюллетень сибирской медицины, 2011, №3, C.116–120
  • Зубцов Ю.Н. Динамика антропометрических показателей пищевого статуса у молодых людей и пути его коррекции / Ю.Н. Зубцов, Е.Б.  Мрыхина // Прогр. NutriPower: Матер. науч-практ. конф., симп., конгр., 1996–1998. – М., 1998.– С. 161–162.
  • Справочник по клинической нейровегетологии /В.А.Берсенева, Г.П.Губы, О.А.Пятака.– К.: Здоров'я. 1990.– 240 с.
  • Хватова, М.В. Физиологические механизмы адаптации к различным образовательным средам / М.В. Хватова, Е.В. Волкова // Рос. физиол. журн. XIX съезд физиол. общества им. И. П. Павлова. Тез. докл. Часть 2. 2004.-Т. 90.-№8.- С. 181-182.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №4(35), 2012 рік , 028-031 сторінки, код УДК 612.172:37.011.32