EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  О.М. Рожко-Гунчак, В.П. Неспрядько

  МЕТОДИКА ПРЕОРТОДОНТИЧНОГО ЛІКУВАННЯ ДІТЕЙ, ЯКІ ПРОЖИВАЮТЬ В РІЗНИХ ЕКОЛОГІЧНИХ УМОВАХ


  Про автора: О.М. Рожко-Гунчак, В.П. Неспрядько
  Рубрика КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Научная статья
  Анотація Було обстежено та проліковано 140 дітей 7 років, які проживають в екологічно несприятливих умовах з патологією прикусу в сагітальній площині. Нами було сформовано 3 групи дітей: 1 група – 60 дітей, які лікувалися вдосконаленою методикою (шини-капи); 2 група – 60 дітей, які лікувалися загальновідомою методикою; 3 група – 20 дітей, контрольна. Проведене преортодонтичне лікування за удосконаленою методикою з використанням індивідуальних шин-кап доводить ефективність методу що виражається в попередженні розвитку та профілактиці деформацій у дітей які проживають в екологічно несприятливих умовах.
  Ключові слова діти, преортодонтичне лікування, зубощелепні аномалії, артикулятор, шина-капа
  Список цитованої літератури
  • Вакулина Е.А. Распространенность, диагностика и лечение зубочелюстных аномалій и деформацій в подростковом и юношеском воздасте: автореф. дис. на соискание уч. степеня канд. мед. наук: спец. 14.01.21 «Стоматология» / Е.А. Вакулина. – Воронеж, 1999. – 19 с.
  • Гарбацевич Н.А. Прогнозирование исхода ортодонтического лечения у 8-12 летних детей: автореф. дис. на соискание уч. степени канд. мед. наук: спец. 14.01.22 «Стоматология» / Н.А.Гарбацевич. – Минск, 1994. – 18 с.
  • Персин Л.С. Принцыпы ортодонтического лечения Александр дисциплиной / Л.С. Персин, Т.Ф. Косирева / Стоматология. – 1997. –  № 1. – С. 50-54.
  • Proffit W.R. Contemporary Orthodontics / W.R. Proffit. – St.-Louis: Mosby, 1993. – P. 607- 645.
  • Неспрядько В.П. Суглобовий фактор при ортодонтичному лікуванні: матеріали I міжн. конф. / В.П. Неспрядько, М.С.Драгомирецька. – Львів, 2000. – С. 37-40.
  • Патенти України № 35381, А 61 С 13/ 00 , А 61 С 5/00. Спосіб захисту зубів при лікуванні зубощелепних аномалій / С.І.Соловей, М.М.Рожко, І.В.Палійчук; заявник і патентовласник. – № 99105386; Заяв. 01.10.1999; Опубл. 15. 03. 2001, Бюл. № 2.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №4(35), 2012 рік , 056-059 сторінки, код УДК 616.314 – 089.23+613.955+504.054