RussianEnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  І.В. Гунас, О.О. Яковлєва, А.О. Очеретнюк

  КОРЕКЦІЯ ГІСТОЛОГІЧНИХ ЗМІН В ЛЕГЕНЯХ ЩУРІВ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ІНФУЗІЙНОГО РОЗЧИНУ HAES-LX-5 % В ПЕРШІ 7 ДІБ ПІСЛЯ ОПІКУ ШКІРИ


  Про автора: І.В. Гунас, О.О. Яковлєва, А.О. Очеретнюк
  Рубрика ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Научная статья
  Анотація У експериментальному дослідженні наведені результати гістологічних змін легень щурів у гострий період опікової хвороби при корекції комплексним колоїдно-гіперосмолярним інфузійним розчином HAES-LX-5% у порівнянні з 0,9 % розчином NaCl. Доведено, що введення розчину HAES-LX-5% у дозі 10 мл/кг протягом 7-ми днів у щурів після опікової травми шкіри зменшує патологічні зміни у будові строми та паренхіми легень більш ефективно, ніж у щурів, яким вводили фізіологічний розчин NaCl у дозі 10 мл/кг у ранній термін опікової хвороби.
  Ключові слова опікова хвороба, інфузійна терапія, HAES-LX-5%, фізрозчин
  Список цитованої літератури
  • Гусак В.К. Ожоговый шок: оптимизация интенсивной терапии / В.К. Гусак, В.П. Шано, Ю.В. Заяц [и др.] // Український медичний часопис. – 2002. – № 5 (31). – C. 84-88.
  • Кондрацький Б.О.  Трансфузійний препарат лактопротеїн з сорбітолом – фармако-токсикологічна характеристика / Б.О. Кондрацький, М.В. Миндюк, М.Й. Винарчик [та ін.] // Український журнал гематології та трансфузіології. – 2004. – № 4 (4). – С. 36-39.
  • Козинець Г.П. Ефективність застосування препарату лактопротеїну з сорбітолом для профілактики порушень гомеостазу хворих з глибокими та поширеними опіками / Г.П. Козинець, О.І. Осадча, Г.М. Боярська [та ін.] // Сучасні досягнення інфузійної терапії: І Міжнародний конгрес: Т. 2-3. – Черкаси, 2008. – 180 с.
  • Молчанов И.В. Растворы гилроксиэтилированного крахмала – современные и эффективные плазмозамещающие средства инфузионной терапии: монографический обзор / И.В. Молчанов, О.А. Гольдина, Ю.В. Горбачевский. – М.: 2003. – 120 с.
  • Орлова О.В. Алгоритм инфузионно-трансфузионной терапии и нутриционной поддержки пострадавших с тяжелой термической травмой / О.В. Орлова, Г.А. Ливанов, К.М. Крылов // Общая реаниматология. – 2005. – Т. 1, № 2. – С. 34-36.
  • Слинченков В.В. Механизм адаптационного ответа организма на ожоговый стресс и роль перфторана в их нормализации / В.В. Слинченков Е.Н., Клигуненко, Д.П. Лещев, Э.В. Сотникова // Актуальные проблемы термической травмы : Сб. научных тр. – Санкт-Петербург, 2002. – С. 215-217.
  • Шано В.П. Ожоговый шок / В.П. Шано, В.К. Гринь, Э.Я. Фисталь [и др.]. Донецк : Юго-Восток, 2006. 176 с.
  • Gunas I. Method of thermal burn trauma correction by means of cryoinfluence / I. Gunas, I. Dovgan, O. Masur // Verhandlungen der Anatomischen Gesellschaft. 92. In Olsztyn vom 24. Bis 27. Mai 1997: bipartitemeeting / zusammen mit der Polish Anatomical Society with the participation of the Association des Anatomistes. – 1997. – P. 105.КОРРЕКЦИЯ ГИСТОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ В ЛЕГКИХ КРЫС ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИНФУЗИОННОГО РАСТВОРА HAES-LX-5% В ПЕРВЫЕ 7 ДНЕЙ ПОСЛЕ ОЖОГА КОЖИ
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №4(35), 2012 рік , 073-076 сторінки, код УДК 541.49:0;615.015:615;616.24:0;616-0.01.17.0.01.08:0