EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  Лузін В.І., Морозов В.М.

  ОСОБЛИВОСТІ УЛЬТРАСТРУКТУРИ БІОМІНЕРАЛІВ НИЖНЬОЇ ЩЕЛЕПИ СТАТЕВОЗРІЛИХ ЩУРІВ ПРИ ІМПЛАНТАЦІІ В ВЕЛИКОГОМІЛКОВУ КІСТКУ БІОГЕННОГО ГІДРОКСИЛАПАТИТУ, НАСИЧЕНОГО ЗАЛІЗОМ В РІЗНИХ КОНЦЕНТРАЦІЯХ


  Про автора: Лузін В.І., Морозов В.М.
  Рубрика ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Научная статья
  Анотація У даній статті вивчені ультраструктурні особливості біомінералів нижньої щелепи статевозрілих щурів при нанесенні дефекту великогомілкової кістки та імплантації біогенного гідроксилапатиту в чистому вигляді і насиченні різними концентраціями заліза. Встановлено, що імплантація даних матеріалів сприяє відновленню параметрів росту і формування кристалів гідроксилапатиту біомінералів нижньої щелепи, зменшення його ступеня аморфності і збільшення впорядкованості будови кристалічної решітки в пізні терміни спостереження. Виявлена оптимальна концентрація заліза у складі імплантату (0,15%).
  Ключові слова щури, дефект кістки, гідроксилапатит, залізо, біомінерали нижньої щелепи, ультраструктура
  Список цитованої літератури
  • Баринов С. М. Керамические и композиционные материалы на основе фосфата кальция для медицины / С. М. Баринов // Успехи химии. – 2010. – Т. 29, № 1. – С. 15–32.
  • Брицке Э. М. Атомно–абсорбционный спектральный анализ / Брицке Э.М. – М.: «Химия», 1982. – 244 с.
  • Використання пористих нанокомпозитних матеріалів для заміщення кісткових дефектів / В. З. Сікора, Л. Ф. Суходуб, С. М. Данильченко [та ін.] // Український морфологічний альманах. – 2008. – Т. 6, № 1. – С. 155–156.
  • Всемирный доклад о предупреждении дорожно-транспортного травматизма / Заборин Н. В., Первушин А. С., Пшеницына Н. Г. [и др.]. – М: «Весь Мир», 2004. – 280 с.
  • Климовицкий В. Г. Травматическая болезнь с позиций современных представлений о системном ответе на травму / В. Г. Климовицкий, О. Г. Калинкин // Травма. – 2003. – Т. 4, № 2. – С. 123–130.
  • Лабораторные животные. Разведение, содержание, использование в эксперименте / Западнюк И. П., Западнюк В. И., Захария Е. А. [и др.] – К.: «Вища школа», 1983. – 383 с.
  • Лубенец А. А. Влияние имплантации в большеберцовую кость гидроксилапатита, насыщенного марганцем, на ультраструктуру биоминерала тазовых костей / А. А. Лубенец // Український медичний альманах. – 2011. – Т. 14, № 3. – С. 102–105.
  • Лузин В. И. Ультраструктура минерала плечевой кости у белых крыс различного возраста при нанесении дырчатого дефекта большеберцовой кости / В. И. Лузин, В. Н. Прочан // Український морфологічний альманах. – 2010. – Т. 8, № 1. – С. 54–58.
  • Миркин Л. И. Рентгеноструктурный анализ. Индицирование рентгенограмм / Миркин Л. И. – М.: «Наука», 1981. – 496 с.
  • Михеев В. И. Рентгенометрический определитель минералов / Михеев В. И. – М.: «Госгеолтехиздат», 1957. – 868 с.
  • Никонов В. В. Системный ответ организма на тяжелую травму – взгляд на проблему / В. В. Никонов, А. Э. Феськов, А. Н. Нудьга // Травма. – 2003. – Т. 4, № 3. – С. 332–336.
  • Петросянц С. В. Минеральная насыщенность большеберцовой кости при имплантации в нее биогенного гидроксилапатита, насыщенного медью в различных концентрациях / С. В. Петросянц, В. И. Лузин // Мат. наукового конгресу «IV Міжнародні Пироговські читання», 2–5 червня 2010 р. – Винниця. – С. 90–91.
  • Anderson G. G. Iron Physiology and Pathophysiology in Humans / Anderson G.G., McLaren G.D. – New York: «Humana Press», 2012. – 562 p.
  • Eid K. Systemic effects of severe trauma on the function and apoptosis of human skeletal cells / K. Eid, L. Labler, W. Ertel // J. Bone Jt. Surg. – 2006. – V. 88, № 10. – Р. 1394–1400.
  • Lactoferrin – a novel bone growth factor / D. Naot, A. Grey, I. R. Reid [et al.] //  Clinical Medicine & Research– 2005. – V. 3, № 2. – Р. 93–101.
  • Sethi D. Предупреждение травматизма в Европе: от международного сотрудничества до реализации на местах / D. Sethi, F. Racioppi, F. Mitis – Копенгаген: Европейское региональное бюро ВОЗ, 2010. – 88 с.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №4(35), 2012 рік , 080-084 сторінки, код УДК 611.716.4:616