EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  Е.Г.Топка, О.М.Шарапова

  МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ЯЄЧКА ТА НАД'ЯЄЧКА ЩУРІВ ПІСЛЯ ОПРОМІНЕННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИМ ПОЛЕМ ТА ВИКОРИСТАННЯ РОЗЧИНУ ЕХІНАЦЕЇ


  Про автора: Е.Г.Топка, О.М.Шарапова
  Рубрика ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Научная статья
  Анотація В роботі досліджені структура та функції над’яєчка щурів, які опромінювались електромагнітним полем високої напруги низької частоти та одержували розчин ехінацеї. Авторами доведено, що використання розчину імуномодулятора покращує функцію над’яєчка та яєчка щурів, не приводить до порушення запліднюючої здатності опромінених самців як в початкові, так і в віддаленні терміни спостереження.
  Ключові слова яєчко, над’яєчко, сім’яний каналець, сперматогонії, електромагнітне поле
  Список цитованої літератури
  • Гребняк М.П. Екопедіатрія / М.П. Гребняк, С.А. Щудро, О.Б. Єрмаченко, С.В. Грищенко // - Дн-ськ., Пороги, 2011. – 300 с.
  • Іванова С.В. Вплив іонізуючого випромінювання на репродуктивну функцію чоловіків / С.В. Іванова, В.П. Пухлянко // Матеріали IX Всеросійського з'їзду гігієністів і санітарних лікарів. - М.:, 2001. - Т.2. - С.88-91.
  • Івасюк І.Й. Морфофункціональний стан кровоносних судин та паренхіми яєчка і сім’яників у нормі та після їх травми: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук: спец. 14.03.09 “Гистология и эмбриология” / І.Й.Івасюк. – Тернопіль, 2006. – 20с.
  • Топка Е.Г. Морфологическое исследование сегментарного кровообращения яичек человека и животных в эксперименте / Е.Г.Топка, В.М Байбаков, Е.Н.Шарапова // Український морфологічний альманах.- 2011. - №3 (додаток). - С. 55-56. 
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №4(35), 2012 рік , 115-117 сторінки, код УДК 616.682 – 092.9: 537.531: 615.37: 576.31