RussianEnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  Любченко О.В.

  ВИВЧЕННЯ АНТИМІКРОБНОЇ АКТИВНОСТІ ПЛОМБУВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ КОРЕНЕВИХ КАНАЛІВ ЦИТОФІЛА F ТА ЦИТОФІЛАСа МЕТОДОМ ДИСКІВ


  Про автора: Любченко О.В.
  Рубрика КОРОТКІ ПОВІДОМЛЕННЯ
  Тип статті Краткое сообщение
  Анотація У статті представлені результати дослідження антимікробної активності нових пломбувальних матеріалів для кореневих каналів Цитофила F та Цитофила Са методом дисків. Результати дослідження показали, що Цитофіл F має виражену антимікробну дію у відношенні музейних штаммів мікроорганізмів ита можливо рекомендувати його для лікування ускладненого карієсу з вираженим інфікуванням кореневого каналу. Цитофіл Са антимікробної дії не має.
  Ключові слова пломбування кореневих каналів, антимікробна дія
  Список цитованої літератури
  • Гарагуля А.Д. Микробиологическое обоснование выбора антисептического лечения апикальных периодонтитов / А. Д. Гарагуля, Р.В. Симоненко // Современная стоматология. — 2002. - № 4. - С. 14-16.
  • Гутман Дж.Л. Решение проблем в эндодонтии: Профилактика, диагностика и лечение [пер. с англ.] / Дж.Л. Гутман, Т.С. Думша, П.Э. Ловдэл. - М.: МЕДпресс-информ, 2008. - 592 с.
  • Пат. 26283 Україна. А 61С5/00 Матеріал для пломбування кореневих каналів зубів / В.Ф. Куцевляк, О.В. Любченко, Ю.В. Бок, B.I. Бок, Н.О. Бардинова. – № u 200705344;Заявл. 15.05.2007; Опубл. 16.09.2007, Бюл.№ 14.
  • Пат. 32340 Україна. А 61К6/02 Матеріал для пломбування кореневих каналів зубів / Ю.В. Бок, О.В. Любченко, В.Ф.Куцевляк , B.I. Бок,С.В.Иващенко и др.. – № u 200800398;Заявл. 11.01.2008; Опубл. 12.05.2008, Бюл.№ 9..
  • Полозок Д.М. Обгрунтування вибору ендодонтичного пломбувального матеріалу для підвищення ефективності лікування хронічних періодонтитів: автореф. дис. на здобуття наук, ступеня канд. мед. наук: 14.01.22 / Полозок Д.М. // .; Національний медичний  ун-т  iм. О.О.Богомольця. – К., 2007. –  18с.
  • Стоматологические материалы для пломбирования каналов зубов: первое издание. Международная организация по стандартизации. –  Per. №ISO 6876-86, 1990. – 7 с.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №4(35), 2012 рік , 140-142 сторінки, код УДК 616.314.17-002