EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  О.М. Слободян

  ТОПОГРАФОАНАТОМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ В ПЕРИНАТАЛЬНОМУ ПЕРІОДІ ОНТОГЕНЕЗУ ЛЮДИНИ


  Про автора: О.М. Слободян
  Рубрика КОРОТКІ ПОВІДОМЛЕННЯ
  Тип статті Краткое сообщение
  Анотація Методами анатомічного дослідження встановлено, що типовою формою дванадцятипалої кишки у перинатальному періоді є кільцеподібна. Починаючи з 7-го місяця внутрішньоутробного розвитку, чітко диференціюються тканинні шари кишкової стінки. Упродовж перинатального періоду для дванадцятипалої кишки властиві два пе¬ріоди прискореного розвитку (5 і 8-10 місяці) та період сповільненого розвитку (6-7 місяці).
  Ключові слова дванадцятипала кишка, анатомія, перинатальний період
  Список цитованої літератури
  • Ахтемійчук Ю.Т. Ембріотопографічні взаємовідношення дванадцятипалої кишки з органами та структурами черевної порожнини / Ю.Т. Ахтемійчук // Таврич. мед.- биолог. вестн. – 2002. – Т. 5, № 3. – С. 23-25.
  • Ахтемійчук Ю.Т. Нариси ембріотопографії / Ю.Т. Ахтемійчук. - Чернівці: Видавничий дім “Букрек”, 2008. – 200 с.
  • Давиденко В.Б. Ефективність та діагностичне значення пренатального дослідження плода у покращенні наслідків лікування вродженої патології травного тракту у періоді новонародженості / В.Б. Давиденко, В.В. В’юн, Н.Р. В’юн // Ультразвукова перинатал. діагностика. – 2005. – № 20. – С. 127.
  • Нариси перинатальної анатомії / [Ю.Т. Ахтемійчук, О.М. Слободян, Т.В. Хмара та ін.]; За ред. Ю.Т. Ахтемійчука. – Чернівці: БДМУ, 2011. – 300 с.
  • Становление топографии внутренних органов человека в раннем плодном периоде как отражение их структурных преобразований / Л.М. Железнов, Э.Н. Галеева, С.В. Лисицкая [и др.]: матер. междунар. науч. конф., посв. 450-летию города Астрахани // Астраханский мед. ж. – 2007. – Т. 2, № 2. – С. 76.
  • Торлопова В.А. Алгоритм антенатальной диагностики и тактики при пороках развития пищеварительного тракта / В.А. Торлопова // Дет. хирург. – 2006. – № 4. – С. 19-22.
  • Цивковский А.А. Формы двенадцатиперстной кишки человека и их топографическое положение / А.А. Цивковский // Biomedical and Biosocial Anthropology. – 2007. – № 9. – С. 271.
  • Bueno J. Analysis of patients with longitudinal intestinal lengthening procedure referred for intestinal transplantation / J. Bueno, J. Guiterrez // J. of Pediatric Surg. – 2001. – V. 36, № 1. – P. 178-183.
  • Natural history of experimental intestinal atresia: morphologic and ultrastructural study / S.M. Baglaj, J. Czernik, J. Kuryszko [et al.] // J. of Pediatric Surg. – 2001. – V. 36, № 9. – P. 1428-1434.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №4(35), 2012 рік , 144-146 сторінки, код УДК 611.342.013-07