RussianEnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  В. С. Черно

  РЕЛЬЄФ ЛЮМЕНАЛЬНОЇ ПОВЕРХНІ СТІНОК СТОКУ ПАЗУХ ТВЕРДОЇ ОБОЛОНИ ГОЛОВНОГО МОЗКУ ЛЮДИНИ


  Про автора: В. С. Черно
  Рубрика КОРОТКІ ПОВІДОМЛЕННЯ
  Тип статті Краткое сообщение
  Анотація За макро- мікроскопічною та мікроскопічною методиками встановлено макро та мікрорельєф пазушного стоку. Показана гістологічна будова його стінок та внутрішньопазушних утворень
  Ключові слова пазухи твердої оболони головного мозку, ёстік пазух, внутрішньопазушні утворення
  Список цитованої літератури
  • Красников Ю.А., Миронов А.А. Рельеф люминальной поверхности синусов твердой мозговой оболочки мозга млекопитающих // Архив АГЭ.-1991.-Т.101.-№9-10.С.33-38.
  • Журавльова Ю. П. Достижение и перспективы в изучении твёрдой оболочки головного мазга человека // Перспективи медицини та біології, Т. 1, №1 — 2009. — С.31—37.
  • Марантиди Е.Е. Морфология и иннервация моторных образований синусного венозного стока твердой мозговой оболочки черепа // 6-я научная сессия Актюбинского мед. ин-та.-Алма-Ата, 1967.-С.148-150.
  • Круцяк О.В. Гістотопографічні особливості стінок пазух твердої     оболонки головного мозку склепіння черепа / /Клінічна анатомія та оперативна хірургія — 2007 — Т. 6, № 1 С. 89—90.
  • Сресели М.А., Большаков О.П. Клинико-физиологические аспекты морфологии синусов твердой мозговой оболочки.-Ленинград: Медицина, 1976.-176 с.
  • Хилько Ю. К. Розвиток, становлення та відмінності в будові стінок пазух твердої оболонки головного мозку людини в онтогенезі: Автореф.дис на здобуття наук. ступеня док. мед. наук: спец. 14.03.01 «нормальна анатомія» / Ю. К. Хилько — Харків, 2003 —28с.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №4(35), 2012 рік , 146-148 сторінки, код УДК 611.819