EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  Белозьоров І.В.

  ДИНАМІКА ЗМІН УЛЬТРАСТРУКТУР КЛІТИН СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ТОВСТОЇ КИШКИ ЩУРІВ В ОБЛАСТІ АНАСТОМОЗУ В УМОВАХ МОДЕЛЮВАННЯ ВЕНОЗНОЇ ІШЕМІЇ


  Про автора: Белозьоров І.В.
  Рубрика ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Наукова стаття
  Анотація Електронно-мікроскопічне дослідження динаміки змін ультраструктурної організації клітин товстої кишки після перев’язки, розсічення та зашивання товстої кишки в умовах модельованої венозної ішемії показало, що в перші сім діб зростають дистрофічні порушення, які переходять в деструктивну фазу. До десятої доби експерименту на ультраструктурному рівні починають розвиватися процеси зростання метаболічної і репаративної активності. Вже на 14 добу експерименту ультраструктура стовчастих епітеліоцитів та ендотеліоцитів кровоносних капілярів відновлюється. Зберігаються лише помірно виражені дистрофічні зміни, які лежать в межах фізіологічної компенсації.
  Ключові слова ультраструктура клітин товстої кишки, перев’язка вен, ішемія, гіпоксія
  Список цитованої літератури
  • Белозеров И.В. Динамика ультраструктурних изменений клеток слизистой оболочки толстой кишки кролей в области установки спиралевидного стента / И.В. Белозеров, О.Ф. Невзорова, В.П. Невзоров  // Харківська хірургічна школа. – 2009. – № 1 (32). – С. 39 – 42.
  • Белозеров И.В.  Ультраструктурные изменения клеток толстой кишки больных с кишечным кровотечением ракового генеза после проведения внутриартериальной химиотерапии и окклюзии сосудов толстого кишечника / И.В. Белозеров, В.П. Невзоров, О.Ф. Невзорова [и др.]  // Харківська хірургічна школа. – 2009. – № 3 (34). – С. 56 – 61. 
  • Бойко В.В. Распространенность острых ишемических поражений толстой кишки в структуре ургентной абдоминальной патологии и их классификация / В.В. Бойко, И.А. Тарабан, В.Г. Грома [и др.] // – Витебск, 2010. – С. 72 – 73.
  • Бойко В.В. Методи прогнозування, профілактики й лікування неспроможності анастомозів після комбінованих операцій на органах малого тазу / В.В. Бойко, І.В. Криворотько, С.Б. Пєєв // Актуальні питання невідкладної хірургії. – Харків, 2011.
  • Гончаренко О.В.Причини виникнення, патогенез і комплексна профілактика неспроможності швів кишечнику / О.В.Гончаренко // Клінічна хірургія. — 1997. — № 9-10. — С. 24-25.
  • Черноусов А. Ф. Профилактика недостаточности анастомозов желудочно—кишечного тракта / А. Ф. Черноусов, Т. В. Хоробрых, О. Н. Антонов // -2005. -№ 12.- С. 25-29.
  • Elton C. Mortality, morbility and functional outcome after ileorectal anastomosis / C. Elton, G. Makin, K. Hitos  [et al.] // Br. J. Surg. 2003. - № 90 (1). -P. 59—65.
  • Kobayashi Y. Total pelvic exenteration with sacrectomy for rerecurrence of rectal cancer / Y. Kobayashi, Y. Moriya  // Jpn. J. Clin. Oncol. - 2007.- № 37 (2).- P. 156-159. 
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №3(39) 1 частина 2013 рік , 009-013 сторінки, код УДК 616.345 – 018.25 – 073.582 + 616.34 – 089.86: 616.14 – 005.4– 092.9