RussianEnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  Р.М. Борис

  ЕЛЕКТРОННОМІКРОСКОПІЧНИЙ СТАН НИРКИ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІЙ ПОЛІТРАВМІ ТА ІШЕМІЇ


  Про автора: Р.М. Борис
  Рубрика ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Наукова стаття
  Анотація В експерименті на білих щурах вивчені ультраструктурні зміни структурних компонентів нирки при політравмі та ішемії. В динаміці досліду встановлено, що в нирці на фоні порушення мікроциркуляції в судинних клубочках ниркових тілець та перитубулярній сітці розвиваються деструктивні зміни епітеліоцитів проксимальних і дистальних канальців нефронів. Це негативно впливає на функціональні можливості органу, порушує фази сечоутворення.
  Ключові слова нирка, електронномікроскопічні зміни, політравма та ішемія
  Список цитованої літератури
  • Ельский В.Н.  Избранные аспекты патогенеза и лечения травматической болезни /[В.Н. Ельский, В.Г. Климовицкий, С.Е. Золотухин [и др.] // – Донецк : ООО “Либідь”, 2002. – 360 с.
  • Пат. 63997 Україна, МПК G 09 В 23/28. Спосіб моделювання політравми / Козак Д.В.; заявник і патентовласник Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського. – № u 201104110 ; заявл. 05.04.11; опубл. 25.10.11, Бюл. 20.
  • Петухова О.В. Содержание липопротеидов и продуктов перекисного окисления липидов у больных в остром периоде политравмы / О.В. Петухова, И.М. Устьянцева, В. В. Агаджанян // Политравма. – 2006. – № 3. – С. 65–68.
  • Weber W. Populations and genetic polymorphisms / W. Weber // Mol. Diagn. – 1999. – 4 (4). – P. 299–307.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №3(39) 1 частина 2013 рік , 013-015 сторінки, код УДК 616-001.3/6-06:616.61-005.4-076]-092.9