EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  О.О. Савенкова

  ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕМБРІОТОКСИЧНОСТІ АЦЕТАТУ СВИНЦЮ В КОМБІНАЦІЇ З НАНОАКВАХЕЛАТОМ ЗОЛОТА


  Про автора: О.О. Савенкова
  Рубрика ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Наукова стаття
  Анотація Серед сучасних досліджень з нанобіотехнологій зовсім незначна їх частина присвячена дослідженню впливу тих чи інших нанопродуктів на ембріогенез та органогенез. Метою дослідження було моделювання тератогенного впливу ацетату свинцю на хід ембріогенезу, а також пошук нових біоантогоністів свинцю. Матеріалом експериментального дослідження було обрано щурів. В експериментальних моделях використовували розчини ацетату свинцю та цитрату золота, отриманого за аквананотехнологією. При комбінованому введенні низьких доз свинцю та нанозолота спостерігається значне збільшення кількості жовтих тіл вагітності, кількості живих плодів, що свідчить про їх біоантагонізм.
  Ключові слова нанометали, ембріогенез, біоантогонізм
  Список цитованої літератури
  • Борисевич В.Б.  Наноматеріали в біології. Основи нановетеринарії  / В.Б. Борисевич, В.Г. Каплуненко, М.В. Косінов [та ін.] // – К.:  ВД «Авіцена», 2010. – 416 с.
  • Верников В.М. Нанотехнологии в пищевых производствах: преспективы проблемы  / В.М. Верников, Е.А. Арианова, И.В. Гмошинский  [и др.] // Вопросы питания.-2009.-Т.78, № 2.-С.4-17.
  • Глушкова А.В. Нанотехнологии и нанотоксикология – взгляд на проблему / А.В.  Глушкова // Токсикологический вестник. – 2007. – № 6. – С. 4–8.
  • Гуліч М.П. Цитрат цинку, отриманий за аквананотехнологією: хімічна та біологічна характеристика (оцінка хімічної чистоти та біологічної доступності) / М.П. Гуліч [та ін.] // Довкілля та здоров’я. - 2011. - № 2. - С. 44-49.
  • Москаленко В.Ф. Нанотехнології, наномедицина, нанофармокологія: стан, перспективи наукових досліджень, впровадження в медичну практику / В.Ф.Москаленко, Л.Г.Розенфельд, Б.О.Мовчан [та ін.]  // - К., 2008. - C. 167–168.
  • Новинюк Л.В. Цитраты – безопасные нутриенты / Л.В. Новинюк.//Пищевые ингредиенты. Сырье и добавки. -2009.- №3 -C. 70-71.
  • Патон Б. Нанонаука і нанотехнології: технічний, медичний та соціальний аспекти / Б. Патон, В. Москаленко, І. Чекман [та ін.]  // – 2009. – № 6. – С. 18–26.
  • Родимин В.Е. Способы введения наночастиц золота в биологическую ткань / В.Е. Родимин,  А.В. Гегенава, Н.А. Державина [и др.]   //  Вестник оториноларингологии.- 2006 .-№ 1.- С. 27- 31. 
  • Сердюк А.М. Доклад для международного совета  по управлению риском. Управление риском для применений нанотехнологий в продуктах питания и косметических средствах/ А.М.Сердюк, М.П. Гулич,  В.Г.  Каплуненко [и др.] // - Сб. : Москва,2009.- Выпуск 5.- 2009.- C. 3-79.
  • Сердюк А.М. Перспективы использования достижений нанотехнологии для решения проблемы дефицита микроэлементов в питании населения / А.М. Сердюк, М.П. Гулич, В.Г. Каплуненко [и др.]   // - К. – 2009.-С.135-140
  • Сердюк А.М. Нанотехнології мікронутрієнтів:  проблеми,  перспективи та шляхи ліквідації дефіциту макро- та мікроелементів / А.М. Сердюк, М.П. Гуліч,  В.Г.  Каплуненко [та ін.]  //  – 2010. – Том 16, №3. – С. 467–471.
  • 12. Терещенко В.П. Медико-биологические эффекты наночастиц: реалии и прогнозы / В.П. Терещенко, Н.Т.  Картель // - К.: Наукова думка, 2010.- 240 с.
  • Hoshno A. Physicochemical Properties and Cellular Toxicity of Nanocrystal Quantum Dots Depend on their Surface Modification/ A. Hoshno, K. Fujioka, T. Oku [et al.]  // Nano Letters.- 2004.- Vol. 4, № 11.- P. 2163-2169.
  • Oberdorster G.  Principles for Characterizing the Potential Human Helth Effects From Exposure to Nanomaterials: Elements of a Screening Strategy, Particle, Fibre Toxicology/ G. Oberdorster, A.  Maynard, K. Donaldson [ et al.]  // Nature Nanotechnology.- 2005.-Vol. 2, № 8.- Р.-235-246.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №3(39) 1 частина 2013 рік , 035-038 сторінки, код УДК 611.12-034:591.33-092.9