RussianEnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  Шерстюк О.О., Дубінін С.І., Тихонова О.О., Тарасенко Я.А., Дейнега Т.Ф., Свінцицка Н.Л., Улановськая-Губа Н., Каценко А.

  ТРЬОХВИМІРНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВИВІДНИХ ПРОТОКІВ ТА АРТЕРІАЛЬНОГО КРОВОНОСНОГО РУСЛА ІНТАКТНОЇ ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ ЛЮДИНИ


  Про автора: Шерстюк О.О., Дубінін С.І., Тихонова О.О., Тарасенко Я.А., Дейнега Т.Ф., Свінцицка Н.Л., Улановськая-Губа Н., Каценко А.
  Рубрика ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Наукова стаття
  Анотація Одній з актуальних проблем в морфології є дослідження трьохмірної організації та взаємин трубчастих структур залоз. Дослідження проводилося на препаратах інтактної підшлункової залози людини шляхом ін'єкції судин і екскреторних протоків акриловою пластичною масою. На корозійних препаратах досліджені трьохмірна організація судинного русла та екскреторних протоків та їх взаємозв'язок.
  Ключові слова метод корозії, підшлункова залоза, вивідні протоки артерії, людина
  Список цитованої літератури
  • Аминова Г.Г. Регуляция кровотока в микрососудах в норме, эксперименте и патологи / Г.Г.Аминова, Е.И.Куприянов // Морфология.- 2004.- №4. - С.8.
  • Вовк Ю.Н. Практические рекомендации по изготовлению коррозионных препаратов сосудистого русла головного моз­га // Ю.Н. Вовк, Т.А.Фоминых, А.П. Дьяченко // Морфология. - 2002. Т. 122. -№6. С. 68-70.
  • Небаба Н.Л. Исследование сосудистого русла некоторых органов человека при помощи коррозионного метода / Н.Л. Небаба, Ю.В. Блищавенко, О.А. Шерстюк [и др.] //  – 2006. – Т.142, ч.1. – С. 56-57.
  • Слободян О.М. Ін'єкційна маса для виготовлення корозійних препаратів / О.М. Слободян, Ю.Т. Ахтемійчук, Д.Г. Манчуленко // Український медичний альманах. - 2000. -Т. З,№1 (додаток).-  56 с.
  • Свінцицька Н.Л. Особливості конструкції кровоносного мікроциркуляторного русла слизової оболонки пілоричного відділу шлунка людини в нормі. / Н.Л. Свінцицька // – 2008. – Т.8, вип.4. – С. 175.
  • Свінцицька Н.Л. Спосіб дослідження гемомікроциркуляторного русла шлунка людини / Н.Л. Свінцицька, О.А. Шерстюк // Пат. України 45757, МПК А 61 В 1/00, G 01 N 1/00. - № 200905737. – Заявл. 2009.06.04; опубл. 2009.11.25. – Бюл. №22. – С 6.
  • Свінцицька Н.Л., Спосіб дослідження кровоносного русла шлунка людини /Н.Л. Свінцицька // Пат. України 45755, МПК А 61 В 1/00, G 09 В 23/00. - №200905731. – Заявл. 2009.06.04; опубл. 2009.11.25. – Бюл. №22.
  • Свінцицька Н.Л. Вивчення просторової організації ланок кровоносного мікроциркуляторного русла в слизовій оболонці шлунка людини у єдності з тканинними утвореннями шлункових залоз. / Н.Л. Свінцицька // – 2009. –Т.9, вип.4. – С. 218-219.
  • Урусбамбетов А.X. Морфология и аспекты возрастной динамики экстра- и интраорганных артериальных сосудов простаты человека / А.Х. Урусбамбетов // Тез. докл. науч. конф., посвящ. 90-летию И. С. Кудрина. Тверь, 1996.- С. 151.
  • Устенко Р.Л. Перспективи стереоморфологічного дослідження структури передміхурової залози людини  / Р.Л. Устенко, О.О. Шерстюк, А.А. Кобец // – 2011. – Т.9. №3 (додаток). – С. 62-63.
  • Шерстюк О.А. Морфологическая характеристика выводных протоков слезной железы / О.А. Шерстюк, Н.Л. Свинцицкая, А.В. Пилюгин // Світ медицини та біології. – 2008. -№3. –С. 84-88.
  • Шерстюк О.О. Спосіб дослідження травних залоз людини / Н.Л. Свінцицька, О.О. Шерстюк // Пат. України 45821, МПК А 61 В 5/00, G 01 N 33/48. – № 200906464. – Заявл. 2009.06.22; опубл. 2009.11.25. – Бюл. №22.
  • Шерстюк О.О. Спосіб дослідження сльозової залози людини. / О.О. Шерстюк,  Н.Л. Свінцицька // Пат. України 45222, МПК А 61 В 5/00, G 01 N 33/48. - №200906210. – Заявл. 2009.06.15; опубл. 2009.10.26. – Бюл. №22.
  • Шерстюк О.О. Спосіб оптимізації ін'єкування кровоносного русла шлунка людини. / О.О. Шерстюк,  Н.Л. Свінцицька // Рац. проп. №0033. – Протокол №1 від 24.12.2009 р.
  • Шерстюк О.А. Скорочувальні елементи вивідних проток сльозової залози людини / О.А. Шерстюк, Н.Л. Свинцицкая, А.В. Пилюгин // Вісник проблем біології та медицини . – 2009. -№4. –С. 140-142.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №3(39) 1 частина 2013 рік , 053-055 сторінки, код УДК 611.37 : 616-07