EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  А.М. Ященко, Х.І. Струс, О.В. Смолькова

  ЕКСПОНУВАННЯ РЕЦЕПТОРІВ ЛЕКТИНІВ У СТРУКТУРНИХ КОМПОНЕНТАХ ШКІРИ ПОТОМСТВА ЩУРІВ В ПРЕНАТАЛЬНОМУ ТА РАННЬОМУ ПОСТНАТАЛЬНОМУ ПЕРІОДАХ НА ТЛІ ГІПОТИРОЗУ МАТЕРИНСЬКОГО ОРГАНІЗМУ


  Про автора: А.М. Ященко, Х.І. Струс, О.В. Смолькова
  Рубрика ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Наукова стаття
  Анотація Вивчали загальну морфологію та цитотопографію рецепторів лектинів у структурних компонентах шкіри потомства щурів в пренатальному та ранньому постнатальному періодах на тлі експериментального гіпотирозу материнського організму. Кусочки шкіри з ділянки спини, потомства контрольних та гіпотирозних самок щурів на 16 день ембріогенезу та на 1-й день постнатального розвитку, фіксували у 4%-му нейтральному формаліні і заливали у парафін. Зрізи фарбували гематоксиліном та еозином, основним коричневим, проводили РАS-реакцію. Глікокон’югати шкіри вивчали методом лектин-пероксидазної техніки з використанням набору лектинів: Con A , PNA, RCA, HPA, WGA, SNA, LABA та LTFA. На 1-й день постнатального розвитку шкіра щура набуває дефінітивної будови. На 16-й день ембріонального розвитку у шкірі потомства контрольних та гіпотирозних самок щурів суттєвої різниці не виявлено. Лектин LTFA може виступати у ролі маркера клітин Ларгенганса. На тлі експериментального гіпотирозу материнського організму самок щурів у шкірі потомства, на 1-й день постнатального розвитку, спостерігається модифікація глікокон’югатів αNАcDGal, αNАcDGlcNАNА,Neu5Ас(α2-6), Gal/NАcGal, DGalß1›3D-GalNAc та αL-Fuc, яким належить роль формування адгезивних контактів, диференціації та проліферації у клітинах епідермісу, дерми та їх похідних.
  Ключові слова шкіра, щур, гіпотироз, лектини, гістохімія
  Список цитованої літератури
  • Барановский Ю.Г. Рецепторы лектинов сои и виноградной улитки обуславливают ранний гистогенез кожи человека / Ю.Г. Барановский, Л.С. Георгиевская // Буковинський медичний вісник. – 2004. – Т.8, №3-4 . – С.259-262.
  • Бернік Н.В. Морфологія людини і лектиногістохімія / Н.В., Бернік, І.Ю. Оліярник, Л.П. Лаврів // Клінічна та експериментальна патологія. - 2010. – Т.ІХ,№3(33). – С. 138 – 143.
  • Иванов О.Л. Изменения кожи при патологи внутренних органов (дерматомы) / О.Л. Иванов, К.М. Ломоносов // Терапевтический архив. – 2003. – №1. – С.77-80.
  • Кущ О.Г. Динаміка клітин Лангерганса протягом раннього післянатального періоду в нормі та після внутрішньо плідного введення антигенів / О.Г. Кущ, М.А. Волошин // – Вінниця, 2009. – С.174-177.
  • Луцик А.Д. Лектины в гистохимии / А.Д. Луцик., Е.С. Детюк., М.Д. Луцик //– Львов: Вища школа, 1989.–109 с.
  • Лутай Н.В. Гистотопография рецепторов лектинов в тканях 10-недельного эмбриона человека / Н.В. Лутай, М.А. Машталир, А.З. Бразалук [ та ін.]  // Вісник проблем біології і медицини. –2004. –№ 3. – С. 104–107.
  • Лутай Н.В. Гистотопография рецепторов лектинов в некоторых эмбриональных структурах кур и человека / Н.В. Лутай, М.А. Машталир, А.З. Бразалук [ и др.]   // Морфологія .- 2007. – Т.1,№4. – С.42-49.
  • Назаренко Л.Г. Патология щитовидной железы – проблема современного акушерства / Л.Г. Назаренко, Е.Н. Бабаджанян // Проблемы медицинской науки и образования. – 2005. - №3. – С.60-63.
  • Притуло О.А. Идентификация гликополимеров эпидермиса кожи человека в норме, при истинной пузырчатке и дерматозе Дюринга с помощью лектинов / О.А. Притуло // Дерматологія. – 2001. – №2-3. – С.32-35.
  • Artantas S. Skin findings in thyroid diseases / S. Artantas, U. Gül, A. Kilic, S. Güler // European Journal of  Internal Medicine. – 2009. –Vol.20,№2 – P.158-161.
  • Bodo E. Human Femele Hair Follicles Are a Direct, Nonclassical Target for Thyroid-Stimulatig Hormone / E. Bodo, A. Kromminga, T. Biro // Journal of Investigative Dermatology. - 2008. –Vol.129,№5 – P.1126-39.
  • Doliger S. Histochemical study of cutaneous mucins in hypothyroid dogs / S. Doliger, M. Delverdier, J. More [et al.] // Veterinary pathology. – 1995. - Vol.32,№6 – P.628-634.
  • Heymann W.R. Cutaneous manifestations of thyroid disease / W.R. Heymann //  Journal of  the American Academy of Dermatology. –  1992. –Vol.26,№6 – P.885-902.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №3(39) 1 частина 2013 рік , 058-061 сторінки, код УДК 611.77:616.441-008.64]-018:547.96]-08