EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  О.С. Якушко, В.І. Шепітько, Г.А. Єрошенко, Н.Ф. Єрьоміна

  ПОЛІХРОМНИЙ СПОСІБ ЗАБАРВЛЕННЯ ГІСТОЛОГІЧНИХ ПРЕПАРАТІВ


  Про автора: О.С. Якушко, В.І. Шепітько, Г.А. Єрошенко, Н.Ф. Єрьоміна
  Рубрика ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Наукова стаття
  Анотація У даній роботі представлений удосконалений спосіб забарвлення гістологічних препаратів, який дозволяє отримати поліхромно забарвлені зрізи, зменшити час виготовлення препаратів і кількість реактивів.
  Ключові слова забарвлення, поліхромний спосіб, напівтонкі зрізи
  Список цитованої літератури
  • Боголепов Н.Н. Методы электронно-микроскопического исследования мозга / Н.Н. Боголепов. – М. : Издание Института мозга АМН СССР, 1976. – 72 с.
  • Карупу В. Я. Электронная микроскопия / В. Я. Карупу. – К. : Вища школа, 1984. – 208 с.
  • Микроскопическая техника : руководство / под. ред. Д. С. Саркисова, Ю. Л. Перова. – М : Медицина, 1996. – 544 с.
  • Пат. 75669 України, МПК G01N 1/30. Спосіб забарвлення напівтонких зрізів / Шепітько В.І., Єрошенко Г.А., Якушко О.С. [та ін.] ; № u2012 06261 ; 3аявл. 24.05.2012 , Опубл. 10.12.2012 , Бюл. № 23.
  • Aparicios S. R. A rapid methylene blue-basic fuchsin stain for semi-thin sections of peripheral nerve and other tissues / S. R. Aparicios, P. Marsden // Microscopy. – 1968. – Vol. 89. – P. 139–141.
  • Humphrey C. D. A simple methylene blue-azure II-basic fuchsin stain for epoxy-embedded tissue sections / C. D. Humphrey, F. E. Pittman // Stain Technol. – 1974. – Vol. 49 (1). – P. 9–14.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №3(39) 1 частина 2013 рік , 061-064 сторінки, код УДК 611.018