EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  С.Л. Попель

  МОРФОЛОГІЯ НЕЙРОЦИТІВ РУХОВОГО І ЧУТЛИВОГО СЕГМЕНТАРНИХ ЦЕНТРІВ СПИННОГО МОЗКУ ПІСЛЯ ДОВГОТРИВАЛОЇ ГІПОКІНЕЗІЇ І ФІЗИЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ


  Про автора: С.Л. Попель
  Рубрика ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Наукова стаття
  Анотація Визначені особливості гісто-ультраструктурної перебудови нейроцитів рухового і чутливого сегментарних центрів спинного мозку під впливом 15- і 30 кратного фізичного навантаження середньої аеробної потужності після 240 добової гіпокінезії. Досліди проведені на 252 статевозрілих лабораторних щурах-самцях лінії Вістар. Гістологічні зрізи фарбували толуїдіновим синім по методу Ніссля, електронномікроскопічні – контрастували цитратом свинцю за Рейнольдс. Встановлено, що при довготривалій гіпокінезії спостерігаються деструктивні зміни нейроцитів рухового і чутливого сегментарних центрів спинного мозку та оточуючих мікрогемосудин. Доведений позитивний вплив застосування багатократного фізичного навантаження середньої аеробної потужності на перебіг регенераторних процесів і нормалізацію структури нейроцитів та мікрогемосудин в різних компонентах простої рефлекторної дуги в динаміці експерименту.
  Ключові слова спинний мозок, гістологічні зміни, ультраструктура, тривала гіпокінезія, фізичне навантаження
  Список цитованої літератури
  • Багаутдинов И.Р. Морфология двигательных ядер спинного мозга при хронической гипокинезии / И.Р. Багаутдинов, Ю.Г. Васильев // Фундаментальные исследования. – 2005. – № 5 – С. 104–104.
  • Гипокинезия и гиперкинезия как факторы риска в экстремальных условиях / Т.М. Нарымбетова, К.С. Орманбаев, Б.У. Байзакова [и др.] // Успехи современного естествознания. – 2011. – № 5 – С. 64 – 66.
  • Меерсон Ф.З. Адаптация к стрессовым ситуациям и физическим нагрузкам / Ф.З. Меерсон, М.Г. Пшенникова. – М.: Медицина, 1988. – С. 30 – 51.
  • Пожарова Г.В. Особенности адаптации системы гемостаза к физическим нагрузкам разной интенсивности / Г.В. Пожарова, М.А. Гераськина // Фундаментальные исследования. – 2005. – № 5 – С. 85 – 86.
  • Сахаров Д.А. Анализ основных изоформ гормона роста человека до и после интенсивных физических нагрузок / Д.А. Сахаров, М. Тевис, А.Г. Тоневицкий // Бюллетень экспериментальной биологии и медицины. – 2008 – Т. 146. – № 10 – С. 446 – 450.
  • Свободный тестостерон как маркер адаптации к нагрузкам средней интенсивности / М.Ю. Шкурников, Д.А. Сахаров, Е.Б. Акимов [и др.] // Бюллетень экспериментальной биологии и медицины. – 2008 – Т. 146. – № 9 – С.330 – 332.
  • Смирнов А.В. Изменение структуры периферических отделов нервной и эндокринной систем растущего организма под влиянием гиподинамии и гипокинезии / А.В. Смирнов, Д.А. Чернов, Н.Ю. Иванаускене // Морфология. – СПб., 2000. – Т. 117. – № 3. – С. 112.
  • Шевцов В.И. Регенерация и рост тканей в условиях воздействия на них дозированных направленных механических нагрузок / В.И. Шевцов // Вестник РАМН. – 2000. – № 2. – С. 19 – 23.
  • Abelson J. Is the spliceosome a ribonucleoprotein enzyme? / J. Abelson // Nat. Struct. Mol. Biol. – 2008. – Vol. 15. – № 12. – P. 1235 – 1237.
  • Brow D.A. Allosteric cascade of spliceosome activation / D.A. Brow // Annu Rev Genet. – 2002. – Vol. 36. – P. 333 – 360.
  • Blencowe B.J. Alternative splicing: new insights from global analyses / B.J. Blencowe // Cell. – 2006. – Vol. 126. – № 1. – P. 37 – 47.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №3(39) 1 частина 2013 рік , 069-071 сторінки, код УДК [611.73 + 611.018.861]:616-009.17