EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  Алкішіев К.С., Мамедов Ф.Ю., Сафаров А.М.

  ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ ЗАХВОРЮВАНЬ ПАРОДОНТУ У ГЕМАТОЛОГІЧНИХ ХВОРИХ


  Про автора: Алкішіев К.С., Мамедов Ф.Ю., Сафаров А.М.
  Рубрика КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Наукова стаття
  Анотація Були проаналізовані дані комплексного стоматологічного обстеження і результати лікування 45 гематологічних хворих із запальними захворюваннями пародонту (ВЗП) (у віці від 15 до 25 років). У клінічному блоці проведена оцінка ефективності використання в комплексному лікуванні хворих з ВЗП вітчизняного препарату «Солідент», що представляє собою багатокомпонентну рідку лікарську форму. У результаті дослідження встановлено, що препара ¬ т має виражені противо запальним і антисептичним діями і є одним з оптимальних і високоефективних лікувально-профілактичних засобів при лікуванні гінгівіту і пародонтиту легкого ступеня у хворих, що страждають на анемії.
  Ключові слова гінгівіт, пародонтит, анемія, лікувальні засоби
  Список цитованої літератури
  • Виноградова М.А. Инфекционные осложнения в дебюте апластической анемии. / М.А.Виноградова, Г.А.Клясова, Е.Е.Трушина [и др.]  // Гематол. и трансфузиол., 2007, т.52, №4, C.16-21.
  • Денисенко Л.Н. Влияние железодефицитной анемии на состояние полости рта беременных женщин / Л.Н. Денисенко //-2007.-№1.- С.– 45-51.
  • Леонова Л.Е. Медикаментозная терапия у боль­ных пародонтитом с использованием препарата «Холисал» / Л.Е. Леонова, Г.А. Павлова, Е.Н.  Тоболина [и др.]  // – М., 2008. – 4 с.
  • Мартынова М.И. Железодефицитные (гипохромные) анемии / М.И. Мартынова // Мед. Науч. и уч.- метод. журн.-2001.-№ 1.5-9.
  • Максимовский Ю.М. Препарат «Стоматофит®» в комплексном лечении воспалительных заболеваний пародонта / Ю.М. Максимовский, Т.Д. Чир­кова, М.А. Ульянова // - Пародонтоло­гия. 2008. №4 (49), с.25-28
  • Ниязова М.С. Железодефицитная анемия у молодежи, метаболические нарушения в крови и их лечение / М.С.Ниязова  //– Душанбе. – 2004. – № 1. – С. 97-100.
  • Петрова Т. Г. Состояние слизистой оболочки полости рта у больных лимфомами в динамике противоопухолевого лечения / Т.Г. Петрова, М.В. Юрьева, Т.И. Поспелова [и др.]   // Российский стоматологический журнал. – 2008. - № 5. – С. 41-44.
  • Петрова Т.Г. Влияние полихимиотерапии на микрофлору полости рта больных лимфопролиферативными заболеваниями / Т.Г. Петрова  // Институт стоматологии. - 2008. - Т. 38, № 1. - С. 92-94.
  • Реброва О.Ю. Статистический анализ медицинских данных. Применение пакета прикладных программ STATISTICA / О.Ю. Реброва //- М., МедиаСфера,- 2006 - 312 с.
  • Шехтман М.М. Железодефицитная анемия и беременности / М.М. Шехтман, А.П. Никонов // Гинекология.- 2004. C. 4-16.
  • Шамаль М.В. Особенности течения хронического периодонтита на фоне дефицита железа / М.В. Шамаль //– Екатеринбург. – 2011. – С.144-149.
  • March P.D. Are dental diseases examples of ecological catastrophes?/ P.D. March // Microbiology.-2003.-Vol.l49,№2.-P.279-294.
  • Seymour G. Immunopathogenesis of chronic inflammatory periodon­tal disease: cellular and molecular mechanisms / G.Seymour, E.Gemmell, R.Rein­hardt  [et al.] // J Periodont Res. 1993. Vol. 28. Р. 478-486.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №3(39) 1 частина 2013 рік , 072-075 сторінки, код УДК 616.12-06:616.314.17-008.1