EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  А.В. Гайдабрус

  АНАМНЕЗ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ, ЗВІЛЬНЕНИХ У ЗАПАС, ЩО МАЮТЬ ЗАЛЕЖНІСТЬ ВІД АЛКОГОЛЮ


  Про автора: А.В. Гайдабрус
  Рубрика КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Наукова стаття
  Анотація Проаналізовані 104 історій хвороб ОВС що лікувалися з приводу алкогольної залежності в стаціонарі клініки психіатрії і наркології Військово-медичного клінічного центру Північного регіону з 1996 по 2009 рік. Результатом дослідження хворих ОВС що лікувалися з приводу алкоголізму уперше і повторно була різниця в тривалості перебування хворих в запасі. Менший термін перебування в запасі був у хворих з вторинною госпіталізацією, що свідчить про можливість розвитку захворювання під час перебування на службі. У групах хворих із запійними формою алкоголізму(80 історій хвороб) і безперервній формі алкоголізму(23 хворих) була однакова тривалість алкогольного стажу. Вік хворих, стаж служби і термін перебування у відставці був великим у хворих з БФА, добова доза алкоголю більше у хворих із ЗФА. Беручи це до уваги, ми можемо зробити висновок, що з віком збільшується ризик формування БФА. Показана відмінність анамнезу хворих ОВС від цивільних хворих. Цивільні хворі мали велику тривалість алкогольного стажу, а також тривалість запоїв. Переважну більшість ОВС мали вища військова освіта, тоді як цивільні хворі переважно мали середньо спеціальну освіту. Серед ОВС переважали хворі з табакокурінням, що також впливає на виникнення і течію супутніх захворювань. Істотну різницю у віці хворих, здобутій освіті, особливостях перебігу захворювання, кратності і тривалості госпіталізації, супутніх шкідливих звичок отримали порівнюючи ОВС і цивільних хворих. Отримані дані необхідно враховувати для проведення первинних профілактичних заходів у військовослужбовців.
  Ключові слова військовослужбовці запасу, залежність від алкоголю
  Список цитованої літератури
  • Волошин П.В. Психічні та поведінкові розлади внаслідок вживання психоактивних речовин та стан наркологічної допомоги населенню України  / П.В.Волошин, Н.О. Марута, І.В. Лінський [та ін.] // − Харків: Видавець Строков Д.В. − 2011. − 144 с.
  • Гублер Е.В.Вычислительные методы анализа и распознавания патологических процессов/Е.В.Гублер //-М.:Медицина,1978.-294 с.
  • Лапач С.Н. Статистические методы в медико-биологических исследованиях с Использованием Exce / С.Н. Лапач, А.В.Чубенко, П.Н. Бабич // –К.: Моріон, 2000 –320 с.
  • Чуркин А.А. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии / А.А.Чуркин, А.Н.  Мартюшов // – М.: Издательство «Триада-Х», 2002. - 232 с.
  • Lauren M Denneson. Alcohol consumption and health status in very old veterans. / Lauren M Denneson, Michael R Lasarev, Kathryn C Dickinson [et al.]   // - 2011 Journal of Geriatric Psychiatry and Neurology 24 (1) P. 39-43.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №3(39) 1 частина 2013 рік , 085-088 сторінки, код УДК 616.89-008.441.13