RussianEnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  Гармаш О.В., Назарян P.C., Будрейко О.А.

  СТОМАТОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СИНДРОМУ ЗАТРИМКИ ВНУТРІШНЬОУТРОБНОГО РОЗВИТКУ В АНАМНЕЗІ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ


  Про автора: Гармаш О.В., Назарян P.C., Будрейко О.А.
  Рубрика КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Наукова стаття
  Анотація Метою нашого дослідження було вивчення особливостей стану тканин порожнини рота у пацієнтів дошкільного віку з різними варіантами СЗВУР в анамнезі. Обстежено 39 дітей з затримкою внутрішньоутробного розвитку в анамнезі. Проведені клінічні та статистичні методи дослідження. Проведені дослідження виявили високу поширеність захворювань щелепно-лицевої ділянки у дітей які народилися із затримкою внутрішньоутробного розвитку. Зроблено висновок про те, що найбільші порушення зубощелепної системи при затримці внутрішньоутробного розвитку було виявлено при симетричному варіанті перебігу даного захворювання.
  Ключові слова синдром затримки внутрішньоутробного розвитку, ротова порожнина, тимчасовий прикус
  Список цитованої літератури
  • Быков В.Л. Гистология и эмбриология органов полости рта человека / В.Л. Быков. - СПб.: Специальная литература. – 1998. – 248 с.
  • Гармаш О.В. Микроциркуляторные нарушения тканей пародонта при задержке внутриутробного развития./ О.В. Гармаш, Р.С. Назарян, В.В. Гаргин // Український медичний альманах. – 2012. – Т. 15, № 5. – С. 66 – 68.
  • Дементьева Г.М. Дифференциальная оценка детей, с низкой массой при рождении / Г.М. Дементьева, Е.В. Короткая // Вопросы охраны материнства и детства. — 1981. – № 2. – С. 15 – 20.
  • Новожилова Т.П. Состояние зубочелюстно-лицевой системы у детей, родившихся с задержкой внутриутробного развития: автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.00.21. /  Т.П. Новожилова – Пермь, 1992. – 23 с.
  • Насырова Д.В. Оптимизация лечения синдрома задержки роста плода: автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.00.01. /  Д.В. Насырова // – Mосква, 2008. – 25 с.
  • Нагаева Е.В.  Внутриутробная задержка роста / Е.В. Нагаева // Педиатрия. – 2009. –Т. 88, № 5. – С. 140 – 146.
  • Ортодонтия (зубочелюстные аномалии в клинике и эксперименте). – Л.: Медицина. – 1964. – 237 с.
  • Устинович А.К.  Новорожденные с задержкой внутриутробного развития / А.К. Устинович, В.К. Зубович,  О.А. Дерюгина // Здравоохранение Белоруссии. – 1989. – № 8. – С. 61 – 66.
  • Хоменко Л.А. Терапевтическая стоматология детского возраста. К.: «Книга плюс», 2007 – 816 с.
  • Шабалов Н.П. Задержка внутриутробного роста и развития/ Н.П. Шабалов // Неонатология. Т. 1. – М.: МЕДпресс-инфо. – 2006. – С. 88 – 109.
  • Agarwal K.N. Deciduous Dentition and Enamel Defects / K.N. Agarwal, S. Narula, M.M.A. Faridi [et al.] // Indian Pediatrics. – 2003. – Vol.40. – P. 124 – 129.
  • Seow W.K. Effects of preterm birth on oral growth and development / W.K. Seow // Aust. Dent J. – 1997. – Vol. 42, № 2. – P. 85 – 91.
  • Saraiva M.C. Are intrauterine growth restriction and preterm birth associated with dental caries? / M.C. Saraiva, H. Bettiol, M.A. Barbieri [et al.] // Community Dent. Oral Epidemiol. – 2007. – Vol. 35, № 5. – P. 364 – 376.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №3(39) 1 частина 2013 рік , 089-091 сторінки, код УДК 616.314.17- 008.1- 085: 618.3- 053.1- 071.1