EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  Дудник В.М., Изюмець О.И., Лайко Л.И., Григурко А.М., Чугу Т.В., Гончарук О.С.

  ДІАГНОСТИКА ГІПЕРБІЛІРУБІНЕМІЇ І ЇЇ КОРЕКЦІЯ У НОВОНАРОДЖЕНИХ


  Про автора: Дудник В.М., Изюмець О.И., Лайко Л.И., Григурко А.М., Чугу Т.В., Гончарук О.С.
  Рубрика КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Наукова стаття
  Анотація З огляду на потенційну токсичність непрямого білірубіну, та у зв’язку з тим, що жовтяниця новонароджених може бути симптомом інших захворювань, необхідно проводити моніторинг за допомогою неінвазивних методів дослідження для своєчасного виявлення станів, що потребують додаткових втручань. У зв’язку з цим велике значення мають розробка та впровадження у практику неінвазивних методів аналізу білірубіна.
  Ключові слова новонароджені, жовтяниця, білірубін, транскутана білірубінометрія
  Список цитованої літератури
  • Кривопустова С.П. Антигомотоксическая терапия распространенных заболеваний у детей (справочное пособие для врачей) / С.П. Кривопустова, Б.К. Шамугияь // – К.: Книга плюс, 2006 – 231с.
  • Способ оценки эффективности фототерапевтического воздействия при лечении желтухи новорожденных. - Заявка на выдачу патента № 93-038825 от 30 июля 1993 года.
  • Ennever J.F. Clin. Perinal / Ennever J.F.// - 1990-.Vol. 17, № 2, P.467-481.
  • Heguy T. // Pediat / T. Heguy T. [et al.] // Res.- 1983 -Vol. 17, №11, P.888-891.
  • Heguy T. et al. // Amer / Heguy T. [et al.]// J. Dis. Child. - 1986 - Vol. 140, P. 994 - 997.
  • Shumacher R.F.H Clin. Perinat / Shumacher R.F.// - 1990- Vol. 17, №2, P.43
  • Yamanouchi I., Yuvauchi Y.// Pediacrics / I. Yamanouchi, Y.Yuvauchi // - 1980 - Vol. 65, P. 195.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №3(39) 1 частина 2013 рік , 101-103 сторінки, код УДК 616.36 – 008.5 – 053.31