EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  Дудник В.М., Изюмець О.И., Лобко К.А., Шевчук А.В., Моравская О.А., Гончарук О.С.

  РАННЄ ВИЯВЛЕННЯ ПОРУШЕНЬ СЛУХУ У НОВОНАРОДЖЕНИХ


  Про автора: Дудник В.М., Изюмець О.И., Лобко К.А., Шевчук А.В., Моравская О.А., Гончарук О.С.
  Рубрика КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Наукова стаття
  Анотація В статті показана важливість ранньої діагностики порушень слуха у новонароджених скринінг тестом - ВОАЕ (реєстрація викликаної отоакустичної емісії). Раннє виявлення порушень слуха з наступною реабілітацією є визначаючим фактором для подальшого мовленєвого та психоемоційного розвитку дитини. Зберігається велика можливість використовувати залишковий слух шляхом лікування та слухопротезування, що значно ефективніше в перший рік життя.
  Ключові слова новонароджені, слух, фактори ризику, аудіологічний скринінг, отоакустична емісія, тугоухість
  Список цитованої літератури
  • Информационный лист «О проведении аудиологического скрининга» Министерства здравоохранения и социального развития Российской федерации № 10329 ВС от 30.12.2008г.
  • Таварткиладзе Г.А. Методические рекомендации №96/150 «Единственная система аудиологического скрининга» / Г.А. Таварткиладзе [и др.]//
  • Шилова Н.А. Федеральное государственное учреждение «Ивановский научно-исследовательский институт материнства и детства им. В.Н, Городкова Росмедтехнологий» / Н.А. Шилова, Н.В. Харламова, Т.В. Чаша [и др.] // - Россия. Исследование слуха у новорожденных. Неонатология 6(27) 2010.
  • Elizabeth К. Newborn hearing screening and detection of congenital cytomegaiovirus infection / Elizabeth К. Stehe [et al.] Pediatrics. May 2008; 121(5):P. 970-975. 
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №3(39) 1 частина 2013 рік , 103-106 сторінки, код УДК 616.28 – 009 – 053.31