EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  Ю.В. Карпушенко

  ПАТОГЕНЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ПАТОЛОГІЇ ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ У ДІТЕЙ В УМОВАХ СЕНСИБІЛІЗАЦІЇ ДО ХАРЧОВИХ АЛЕРГЕНІВ


  Про автора: Ю.В. Карпушенко
  Рубрика КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Наукова стаття
  Анотація В статті наведені результати досліджень підшлункової залози у дітей з сенсибілізацією до харчових алергенів. Доведена роль алергічного фактора у розвитку патології підшлункової залози у дітей, розроблена схема патогенезу захворювань підшлункової залози в умовах харчової сенсибілізації.
  Ключові слова діти, підшлункова залоза, харчова сенсибілізація, патогенез
  Список цитованої літератури
  • Боткина А.С. Пищевая аллергия у детей: современный взгляд на проблему/А.С. Боткина // Лечащий врач. – 2012. - №6. – С.24–26.
  • Губергриц Н.Б. Внешнесекреторная недостаточность поджелудочной железы при нарушениях желчеотделения: патогенез и лечение / Н.Б. Губергриц, Г.М.   Лукашевич, Ю.А.  Загоренко // Therapia. – 2007. – №7. – С.11–18.
  • Горячкин Л.А. Клиническая аллергология и иммунология: руководство для практикующих врачей / Л.А. Горячкин,  К.П. Кашкин // — М.:Практика, 2009 .- 432 с.
  • Гасилина Т.В. Болезни поджелудочной железы у детей. Первичная и вторичная экзокринная панкреатическая недостаточность / Т.В.Гасилина, С.В.Бельмер // Лечащий врач. – 2010. – №6. – С.30–34.
  • Зосимов А.Н.  Системный анализ в медицине / А.Н. Зосимов, В.П. Голик //– Х.: Торнадо, 2000. – 78 с.
  • Захарова И.Н. Экзокринная недостаточность поджелудочной железы: что делать и как лечить?/ И.Н. Захарова, Е.Н. Андрюхина // «Трудный пациент». - 2011. – №8. – С.24–26.
  • Корниенко Е.А. Клинические особенности хронического панкреатита у детей / Е.А. Корниенко, А.А. Ягупова // -  РМЖ. – 2010. №20. – С.49-52.
  • Нагорная Н.В. Внешнесекреторная функция поджелудочной железы и методы ее оценки / Н.В.Нагорная, М.П. Лимаренко // Здоровье ребенка. – 2012. – №8(43). – С. 36–39.
  • Kataoba K.  Assessment of exocrine pancreatic    disfunction in chronic pancreatitis / K.  Kataoba,  M. Hosoda, H. Yasuda // Digestion. – 1999. – Vol. 60(1). – P.86-92.
  • Walkowiak  J. Exocrine pancreatic function in children with progressive familial intrahepatic cholestasis type 2/ J. Walkowiak , I. Jankowska, J. Pawlowska  [et al.]// J Pediatr. Gastroenterol. Nutr. – 2006. – Vol. 42(4). – P.416-418.    
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №3(39) 1 частина 2013 рік , 112-117 сторінки, код УДК 616-092 – 616.37 – 008.6 – 053.2 – 056.43 – 02:613.2