EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  Сеїдбекова Ф.О.

  ВРОДЖЕНІ ВАДИ РОЗВИТКУ ШЛУНКОВО-КИШКОВОГО ТРАКТУ СЕРЕД НОВОНАРОДЖЕНИХ МІСТА БАКУ


  Про автора: Сеїдбекова Ф.О.
  Рубрика КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Наукова стаття
  Анотація Був проведений аналіз частоти зустрічаємості вроджених вад розвитку(ВВР) по місту Баку за 2000-2011 роки. Було виявлено 1070 новонароджених з різними ВВР. З них в 150 випадках був поставлений діагноз ВВР ШКТ. Так само було виявлено, що ВВР ЖКТ частіше зустрічається серед хлопчиків(59,0%). Було відмічено, зростання таких патологій як пілоростеноз від 0,8 випадків на 10000 новонароджених в 2005 році до 2,8 випадків в 2011 році, атрезії анусу від 1,4 випадку до 2,4 випадків.
  Ключові слова частота зустрічаємості, вроджені вади розвитку шлунково-кишкового тракту, новонароджені
  Список цитованої літератури
  • Баранов А.А. Смертность детского населения России / А.А. Баранов,  В.Ю.  Альбицкий // -  М. Литтера, - 2007.
  • Байгулов М.Ш. Обоснование и разработка методики оценки организации хирургической помощи детям при врождённых пороках развития ЖКТ / М.Ш. Байгулов // - Республика Казахстан Астана, 2011-34 с.
  • Зарецкая Н.Б. Врожденные пороки развития плода / Н.Б. Зарецкая // - 2001. № 11. С. 21–22.
  • Торлопова В.А. Пренатальная диагностика и современные аспекты хирургической помощи новорождённым с пороками развития пищеварительного тракта / В.А. Торлопова // Автореферат диссертации на соискание учёной степени доктора медицинских наук, М. 2006-24с.
  • Al-Salem A.H. Congenital hernia of Morgani in infants and children/ A.H. Al-Salem //J Pediatrik. Surg 2007 №9-Vol 42-P 1539-1543.
  • Guschiere A. Anorectal anomalies associated with or as part of part of other anomalies. EUROCAT Working Group / A. Guschiere //Am.J Med. Genet 2002-Vol 15, №2, P-122-130.
  • Gibbin C. Abdominal wall defect and congenital heart disease / C.Gibbin, S.Touch, R.E. Broth [et al.] //Ultrasound Obstet Gynecol, - 2003. Vol. 21, №4, P. 334-337.
  • Kubota A. Focal intenstinol perforation in extremely-low-brith-weght neonates etiogical consideration from histological findinq /A.Kubota, [et al.]// Pediatr.Surq. Int. 2007 oct-Vol 23, №10. P -997-1000.
  • Tonks A. Congenital malformations of the diaphragm/ Findings of the west Midlands Congenutal Anomaly Reqister 1995 to 2000 / A. Tonks [et al.]  // Diag 2004-Vol 24.8. P 596-604. 
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №3(39) 1 частина 2013 рік , 130-131 сторінки, код УДК 616-007