EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  М.О. Дудченко, А.Ф. Артеменко,Л.Ю. Левченко, К.В. Васильєва, В.Б. Свиридюк

  ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ


  Про автора: М.О. Дудченко, А.Ф. Артеменко,Л.Ю. Левченко, К.В. Васильєва, В.Б. Свиридюк
  Рубрика ПИТАННЯ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ
  Тип статті Наукова стаття
  Анотація Вивчення особливостей перебування іноземних студентів в Україні викриває низку проблем, вирішення яких сприятиме залученню на навчання в Україну студентів-іноземців, що має важливе значення для збереження наукового та освітнього потенціалу українських вищих навчальних закладів.
  Ключові слова іноземні студенти, навчання
  Список цитованої літератури
  • Белозерцев Е.П.  Педагогика профессионального образования / Белозерцев Е.П., Гонеев А.Д., Пашков А.Г.   [ и др.]- М.: Изд. Центр «Академия», 2004. – 386 с.
  • Бєляєв Ю. «Болонський процес»: [хрестоматія] / Ю.Бєляєв, О. Мішуков. – Херсон: ХДУ, 2005 – 276 с.
  • Іщенко О. Інтернаціоналізація студентського освітнього середовища: особливості протікання процесу в Україні / О.Іщенко // Вісник НТУУ “КПІ”. – 2010. – № 2. – С. 18–23.
  • Куць О.М. Мовна політика деяких зарубiжних держав : навч.-метод. посібник [з питань мовної політики й міжнаціональних відносин для студ., розрахований на поглиблене вивчення курсу "Політологія"] / О.М. Куць. – Харків, 2011– 200 с. 
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №3(39) 1 частина 2013 рік , 157-159 сторінки, код УДК 101:37.018.761