EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  Г.А. Єрошенко, А.К. Семенова, Н.В. Гасюк

  ПОШИРЕНІСТЬ ТА СТРУКТУРА ЗАХВОРЮВАНЬ ЯЗИКА У ПАЦІЄНТІВ МОЛОДОГО ВІКУ


  Про автора: Г.А. Єрошенко, А.К. Семенова, Н.В. Гасюк
  Рубрика ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Наукова стаття
  Анотація На сьогоднішній день не викликає сумніву наявність взаємозв’язку ланцюгів патогенезу захворювань слизової оболонки порожнини рота та тканин пародонта із наявністю та перебігом в організмі хворого соматичної патології. В структурі захворювань язика у обстеженого контингенту осіб переважав десквамативний глосит. Відсутній чіткий зв'язок з із станом гігієни порожнини рота та станом тканин пародонта, та простежується чіткий клінічний зв'язок із наявністю патології травного каналу.
  Ключові слова травний канал,атрофія, гіперплазія, структура
  Список цитованої літератури
  • Арутюнов С.Д. Заболевания пародонта и „системные болезни”: известное прошлое, многообещающее будущее / С.Д. Арутюнов, Н.В. Плескановская, А.В. Наумов // Пародонтология. – 2009. – № 1. – С. 3-7.
  • Вишняк Г.Н. Диагностика илечение заболеваний языка / Г.Н. Вишняк. – К.: Здоровье, 1983. – 127 с.
  • Банченко Г.В. Сочетаные заболевания слизистой оболочки полости рта и внутренних органов / Г.В. Банченко. – М.: Медицина, 1990. – 190 с.
  • Боровский Е.В. Атлас заболеваний слизистой оболочки полости рта / Е.В. Боровский, Н.Ф. Данилевский. – М.: Медицина, 1998. – 288 с.
  • Подгаецкая О.Е. Этиология и патогенез хронического генерализованного пародонтита (обзор литературы) / О.Е. Подгаецкая, С.А. Шнайдер // Буковинськ. мед. вісн. – 2007. – Т. 11, № 1. – С. 127-130.
  • Орехова Л.Ю. Заболевания пародонта / Л.Ю. Ореховой. – М.: Поли Медиа Пресс, 2004. – 432 с.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №3(40) 2 частина 2013 рік , 014-016 сторінки, код УДК 611.87+616−092.9