RussianEnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  Мороз Г.О.

  ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ КВЧ У КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ЮНАКІВ З КАРДІАЛЬНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ В УМОВАХ САНАТОРІЮ-ПРОФІЛАКТОРІЯ


  Про автора: Мороз Г.О.
  Рубрика КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Наукова стаття
  Анотація В результаті проведених досліджень у 36 юнаків (16-17 років) з кардіальною патологією неревматичного генезу і супутніми змінами щитоподібної залози вивчені (у порівняльному аспекті) функціональні перебудови в організмі в процесі комплексного лікування із застосуванням КВЧ-терапії в умовах санаторію-профілакторія. В результаті комплексного лікування отримано сприятливий ефект з поліпшенням стану кардіогемодинаміки, вегетативної регуляції серцевої діяльності, зниження процесів неузгодженості вегетативної нервової системи.
  Ключові слова КВЧ-терапія, кардіальна патологія, юнаки
  Список цитованої літератури
  • Арзуманова В.В. КВЧ-терапия в комплексном лечении детей с последствиями черепно-мозговой травмы / В.В. Арзуманова, Л.М. Бабина // Медицинская реабилитация в педиатрии. – 2002. – Вып. 7. – С. 12-14.
  • Богданов Н.Н. Анализ существующих и формирование интегративных представлений о механизме действия физиотерапевтических факторов, включая ЭМИ нано- и миллиметрового диапазона / Н.Н. Богданов, А.Н. Богданов // Вестник физиотерапии и курортологии. – 1995. – №4. – С. 3-5.
  • Бецкий О.В. Механизмы первичной рецепции низкоинтенсивных миллиметровых волн у человека / О.В. Бецкий // Миллиметровые волны в медицине и биологии: матер. 10-го Рос. симп. – М.: ИРЭРАН, 1995. – С. 135-137.
  • Ефимов Е.И. Опыт применения аппарата КВЧ-терапии в профилактике иммунодефицитных состояний при острых респираторных заболеваниях / Е.И. Ефимов, С.А. Разгулин, В.А. Балчугов [и др.] // Военно-медицинский журнал. – 1995. – №5. – С. 58-59.
  • Зубарев В.Л. КВЧ- и лазерная терапия детей с распространенными аллергическими заболеваниями / В.Л. Зубарев, Л.М. Шевченко, А.В. Рубан [и др.] // Мед. реабилитация в педиатрии. Труды института. – Вып. 6. – 1998. – С. 35-38.
  • Самосюк И.З. Направление развития аппаратуры для низкоинтенсивной физиотерапии / И.З. Самосюк, Н.В. Чухраев // Новые медицинские технологии в клинической и курортной практике: матер. Укр. научно-практ. конф., г. Киев, 18-20 мая 2001. – Киев, 2001. – С. 126-131.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №3(40) 2 частина 2013 рік , 041-044 сторінки, код УДК 616.12:616.44-053.2:615.838-846