RussianEnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  Шаповалова О.Є.

  КОРЕКЦІЯ МОТОРНО-СЕКРЕТОРНИХ РОЗЛАДІВ ПРИ ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛЬНІЙ РЕФЛЮКСНІЙ ХВОРОБІ З СОПУТНЬОЮ ЗАЛІЗОДЕФІЦИТНОЮ АНЕМІЄЮ У ОСІБМОЛОДОГО ВІКУ


  Про автора: Шаповалова О.Є.
  Рубрика КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Наукова стаття
  Анотація У роботі встановлено, що у студентів хворих ГЕРХ з супутньою ЗДА відзначається підвищення гастрину, зниження рівня мелатоніну і показників якості життя, що знаходяться між собою в тісній кореляційній залежності, і всі ці показники вище і нижче не тільки порівнянно з контрольною групою, але і даними досліджень у хворих з ГЕРХ без супутньої патології. Так само встановлено, що включення в стандартну схему даларгіну, сприяє підвищенню якості життя, скорочення термінів настання клінічної ремісіі, підйому рівня мелатоніну та вираженого зниження рівня гастрину.
  Ключові слова гастроезофагеальна рефлюксна хвороба, залізодефіцитна анемія, якість життя
  Список цитованої літератури
  • Бабак О.Я. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь. Стратегия поддерживающей терапии/ О.Я. Бабак // Сучасна гастроентерологія. – 2008. – Т. 42, №4. – С.8-10.     
  • Бабак О.Я. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь: от понимания механизмов развития заболевания к уменьшению клинических симптомов/О.Я. Бабак, О.Е. Колесникова // Сучасна гастроентерологія. – 2012. – Т. 65, №3. – С. 32-38.
  • Васильев Ю.В. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь/ Ю.В. Васильев // - М.: Планида, 2011.— 24 с.
  • Ивашкин В.Т.  Эволюция представлений о роли нарушений двигательной функции пищевода в патогенезе гастроэзофагеальной рефлюксной болезни / В.Т. Ивашкин, А.С. Трухманов  // Рос. журн. гастроэнтер., гепатол. и колопроктол.— 2010.— № 2.— С. 13—19.
  • Кендзерская Т.Б. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь: старая проблема – нове акценты / Т.Б. Кендзерская, Т.Н. Христич, О.С. Хухлин // Гастроэнтерология. – 2006. - №1. – С.8-18.
  • Лазебник Л.Б. Изжога и гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь: проблемы и решения/ Л.Б. Лазебник // Тер.арх. – 2008. - №2. – С.5-11.
  • Осадчук М.Н. Роль диффузной нейроэндокринной системы в патогенезе и сходе гастроэзофагеальный рефлюксной болезни / М.Н. Осадчук, А.В. Калинин, Т.Е. Липатова // Рос. журн. Гастроэнтерол., гепатол., колопроктол. – 2007. - №3. – С.35-39.
  • Пасечников В.Д. Современные представления о патогенезе гастроэзофагеальной рефлюксной болезни / В.Д. Пасечников  // Газ. «Новости медицины и фармации». Гастроэнтерология. – 2011. – №.382 – С.26-30.
  • Решетников О.В Симптомы гастроэзофагеального рефлюкса и качество жизни: популяционное исследование / О.В. Решетников, С.А. Курилович, Г.И. Симонов // Тер. Архив. – 2008. - №2. – С.11-14.
  • Ткач С.М. Современные подходы к лечению гастроэзофагеальный рефлюксной болезни у больных с ожирением / С.М. Ткач // Сучасна гастроентерологія. – 2009. - №1 (45). – С.46-50.
  • Фадеенко Г.Д. Новый алгоритм медикаментозной терапии при ГЭРБ / Г.Д. Фадеенко, М.О. Бабак, Т.Л. Можина // Сучасна гастроентерологія. – 2008. - №4 (42). – С.4-7.
  • Фадєєнко Г.Д. Особливості морфофункіонального стану слизової оболонки стравоходу у хворих на гастроезофагеальну рефлексну хворобу / Г.Д. Фадєєннко, В.Ю. Гальчінська,  І.Е. Кушнір // Сучасна гастроентерологія. – 2012. – №5 (67). – С.13-19.
  • Федів О.І. Функціональна диспепсія та неерозивна рефлюксна хвороба: патофізіологічний і клінічний перехрест, тактика лікування / О.І. Федів // Здоров’я України.— 2012.— № 4 (281).— С. 28—29.
  • Чернявский В.В. Ведение больных с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью: лечение, основанное на доказательствах / В.В. Чернявский // Сучасна гастроентерол.— 2011.— № 3 (59).— С. 87—92.
  • Шептулин А.А. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь: спорные и нерешенные вопросы  // Клин. мед. – 2008. - №6. – С.8-12.
  • Bretagne J.F., Honnorat C., Rїchard-Molard B. et al. Comparative study of characteristic and disease management between subjects with frequent and occasional gastro-esophageal reflux symptoms // Aliment. Pharmacol. Ther. – 2006. - №23 – P.607-616.
  • Holtman G. GERD: how to have a better day? / G. Holtman // J. Clin. Gastroenterol. – 2007. – 41(suppl. 2). – P.204-208.
  • Naran S.  Bile salts differentialG ly sensitize esophageal squamous cells to CD95 (Fas/ApoG1 receptor) mediated apoptosis / S. Naran, P. Abrams, P.Q. de Oliveira// J. Surg. Res.—2011.— Vol. 171, N 2.— P. 504—509.
  • Titgat G.N. Gastroesophageal reflux: reflection ANO 2006 / G.N.J. Titgat // J. Clin. Gastroenterol. – 2007. – 41 (suppl.2). – P.222-225.
  • Tytgat G.N. New algorithm for the treatment of gastro-esophageal reflux disease / G.N. Tytgat, K. Meccol, J. Tack // Aliment. Pharmacol. Ther. -2008.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №3(40) 2 частина 2013 рік , 049-051 сторінки, код УДК 616.329-002-07-036.2-039