EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  А.Г. Ярешко, М.Г. Бойко, М.В. Куліш, А.К. Вородюхіна, Д.В. Безручко

  ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ РЕЦИДИВІВ ТУБЕРКУЛЬОЗУ В ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ


  Про автора: А.Г. Ярешко, М.Г. Бойко, М.В. Куліш, А.К. Вородюхіна, Д.В. Безручко
  Рубрика КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Наукова стаття
  Анотація З метою вивчення епідеміологічної ситуації та особливостей перебігу рецидивів туберкульозу в Полтавській області було проаналізовано статистичні показники за останні 5 років і вивчено особливості перебігу рецидивів хвороби у 145 хворих. Результати дослідження показали, що протягом останніх років відмічається збільшення кількості рецидивів в Полтавській області. Більшість випадків виявляється несвоєчасно. З кожним роком спостерігається збільшення кількості деструктивних, бацилярних, хіміорезистентних форм рецидивів туберкульозу.
  Ключові слова туберкульоз, рецидив, особливості перебігу
  Список цитованої літератури
  • Бондаренко В.Г. Проблеми захворюваності на туберкульоз в поєднанні з ВІЛ/СНІД / В.Г. Бондаренко, О.А. Рева // – 2010. – Том 10, випуск 2. – С. 153-155. 
  • Зайцев В. М. Прикладная медицинская статистика: учебное пособие / В.М. Зайцев, В.Г. Лифляндский [и др.] //– 2-е изд. – СПб. : Фолиант,- 2006. – 432 с.
  • Протокол надання медичної допомоги хворим на туберкульоз: стандарт / Ю.І. Фещенко [та ін.] // МОЗ України. – Київ, 2006. – 87 с. нак. 384.
  • Петренко В.М. Проблеми рецидивів туберкульозу легень / В.М. Петренко, С.О. Черенько, Н.А. Литвиненко [та інш.] // Український пульмонологічний журнал. – 2008. – № 2. – С. 60 – 64.
  • Петренко В.М. Оцінка результатів лікування хворих на вперше діагностований туберкульоз легень та з рецидивами захворювання за показниками когортного аналізу / В.М.Петренко, С.О. Черенько [та ін.] // Український пульмонологічний журнал. – 2011. - № 3. – С. 5-10.
  • Толстанов О.К. Туберкульоз в Україні : аналітично-статистичний довідник за 2000-2011 роки /  О.К. Толстанов // – К.: Поліум, 2012. – 97 с.
  • Урсов И.Г. Эпидемиология туберкулеза и диспансеризация населения  / И.Г.Урсов //– Новосибирск: ГП «Новосибирский полиграфкомбинат», 2003.- 182 с.
  • Фещенко Ю.І. Підходи до організації лікування хворих на туберкульоз легень в сучасних умовах / Ю.І. Фещенко, В.М. Мельник [та ін.]. // Український пульмонологічний журнал. – 2010. – № 4. – С. 5-7.
  • Черенько С. О. Особливості перебігу рецидивів туберкульозу у ВІЛ-інфікованих та наслідки їх лікування / С. О. Черенько, Г. М. Роєнко, М. В. Погребна  // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. 2012.- №4.- С.13-19.
  • Ярешко А.Г. Ефективність організації протитуберкульозних заходів в Полтавській області в 2007-2011 роках / А.Г. Ярешко, М.В. Куліш, А.К. Вородюхіна [та ін.] //Світ медицини та біології. -2012.- № 1.- С.109-113. 
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №3(40) 2 частина 2013 рік , 060-063 сторінки, код УДК 616.24-002.5(477.53)