RussianEnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  Гасимзаде І.Т.

  КЛІНІЧНІ ТА ГІСТОЛОГІЧНІ ПАРАМЕТРИ У ЖІНОК З РОЗРИВОМ ШИЙКИ МАТКИ В ПОЛОГАХ


  Про автора: Гасимзаде І.Т.
  Рубрика КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Наукова стаття
  Анотація Обстежено 82 породіллі з розривом шийки матки в пологах. Середній вік склав 26,8±6,26 років. У 64,6% випадків діагностовано I ступінь розриву шийки матки, в 35,4% випадків - ІІ ступінь. Проведені дослідження показали, що основними клінічними ознаками ризику розвитку розриву шийки матки в пологах є поєднання перших пологів, обтяженого екстрагенітального та гінекологічного анамнезу, ускладнена вагітність, тривалий безводний проміжок. Гістологічними ознаками є запальні зміни.
  Ключові слова породіллі, розрив шийки матки, запальні зміни
  Список цитованої літератури
  • Кулаков В.И. Акушерский травматизм мягких тканей родовых путей. / В.И.Кулаков, Е.А.Бутова. Москва: Медицинское информационное агентство.- 2003.- 128 с.
  • Чернуха В.Г. Нормальный и патологический послеродовый период / Чернуха В.Г. - Москва.- «ГЭОТАР-МЕДИА».- 2006.- 272 с.
  • Ячменев Н.П. Состояние шейки матки после ее разрыва в родах: Автореф. дис. … канд. мед. наук. Москва.- 2008.- 24 с.
  • Herbert A. Why CIN3 and CIN2 should be distinguished on histological reports / A.Herbert, M.Arbyn, Bergeron C.  // Cytopathology.- 2008.- Vol.19.- P. 63-64.
  • Kocjan G. BSCC, Bethesda or other? Terminology in cervical cytology European panel discussion. / G.Kocjan, B.C.Priollet, M.Desai [et al.]  // Cytopathology.- 2005.- Vol.16.- P.113-119.
  • Young B. Rupture of the posterior cul-desac during spontaneous labor. / B.Young, T.Takoudes, K.H.Lim, S.Rana // Obstetrics and Gynecology.- 2010.- Vol. 115, part 2, №. 2.- P. 414–417.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №3(40) 2 частина 2013 рік , 064-067 сторінки, код УДК 616.61 – 022.3 – 053.2 : 612.017.1.