EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  А.З. Лемберанська

  СТАН ОФТАЛЬМОЛОГІЧНИХ ЗВЕРНЕНЬ ШКОЛЯРІВ ТА ЇХ БАТЬКІВ З ПРИВОДУ КОРОТКОЗОРОСТІ


  Про автора: А.З. Лемберанська
  Рубрика КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Наукова стаття
  Анотація Комплексне офтальмологічне та проспективне обстеження свідчить, що високий рівень поширеності міопії серед школярів, її прогресуючий характер перебігу багато в чому пов'язаний з низьким офтальмологічним зверненням батьків. Своєчасне діагностування і коригуюче лікування міопії призупиняє подальше погіршення гостроти зору, усуває серед дітей стан дискомфорту.
  Ключові слова міопія, школяр, батьки, офтальмологічне звернення
  Список цитованої літератури
  • Белостоцкая Е.М. Близорукость в школьном возрасте как гигиеническая проблема: Автореф. Дис.... докт. мед. наук.-  Москва. – 2003. - 42 с.
  • Гланц С. Медико-биологическая статистика / Гланц С. - М.:Медицина. - 1999. - 459 с.
  • Должюг Г.И. О взаимосвязи клинического течения близорукости с особенностями физического развития детей и подростков. / Г.И.Должюг, Н.Ю. Пыльнина / /Вестн. офтальмол.- 2008.- № 5.- С. 50-52.
  • Иванова В.Ф. Особенности возникновения и прогрессирования школьной близорукости. / В.Ф. Иванова // Здравоохр. Беларуссии.- 2007.- №4. - С. 3-9.
  • Коротких С.А. Профилактика и лечение спазма аккомодации у детей / С.А. Коротких, Е.А. Степанова, Н.А. Шеломенцев // Русский Мед. Журнал, 2005.- №1.- С. 33-37.
  • Орлов Т.Р. Распространенность миопии среди школьников Сибири, ее лечение и профилактика. / Т.Р.Орлов, С.К. Макеев /Методическое пособие. Новосибирск. - 2006. - 46 с.
  • Поляков К.С. Профилактика близорукости и слепоты у детей / Поляков К.С. - Ижевск. - 2007. - 241 с.
  • Сидоренко Е.И. Применение прифрина у детей с близорукостью и спазмом аккомодации / Е.И.Сидоренко, Е.Ю.Маркова, А.В.Калинина // Новое в офтальмологии. – 2006. - №2. - С. 11-16.
  • Страхов В.В. Клиническая офтальмология. / В.В.Страхов, А.Ю.Суслова, М.А.Бузыпип. - М.: Медицина. - 2003. - 368 с.
  • Edwards М. The Nature of Degenerative Miopia / М.Edwards, S.Braddick. - Philadelphia. - 1999. - 416 р.
  • Fabian G. Retinal Dystrophies and Degeneration. / G.Fabian, J.French, E.Robier. - Oxford. - 2005. - 457 p.
  • Gaarder K. The Myopias: Basic Science and Clinical Management / Gaarder K. - New- York. - 2001. - 526 р.
  • Held R. Epidemiology of Myopia./ R.Held, K.Larg, M. Straub [et al.] - Geneva. - 2005. – 114 p.
  • Khamad K. The Myopia from schools of India / Khamad K. – 2008 .- 336 p.
  • Lyle W. Refractive Anomalies / Lyle W. - Minnesota. - 2001. - 263 p.
  • Moncreiff W. Refraction / Moncreiff W. - Springliald. - 1998. - 505 p.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №3(40) 2 частина 2013 рік , 067-069 сторінки, код УДК 617.75-057.874