EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  Вахненко А.В.

  СУЧАСНІ ПІДХОДИ ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНОГО ОБСТРУКТИВНОГО ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ З СУПУТНЬОЮ ХРОНІЧНОЇ СЕРЦЕВОЇ НЕДОСТАТНІСТЮ


  Про автора: Вахненко А.В.
  Рубрика ОГЛЯДИ ЛІТЕРАТУРИ
  Тип статті Оглядова стаття
  Анотація В оглядовій статті узагальнено дані зарубіжної та вітчизняної літератури та результатів різних досліджень у розгляді питання про можливість фармакотерапії та узагальненню наявної інформації о лікуванні хворих з ХОЗЛ та супутньої ХСН. До теперішнього часу опубліковано велику кількість досліджень, що демонструють існування прямого асоціативного зв'язку між ХОЗЛ та кардіоваскулярними клінічними результатами захворювання. При виборі тактики лікування хворих з ХОЗЛ та супутньої ХСН необхідно пам'ятати про сумарний ризик призначуваних груп препаратів. Деякі препарати традиційно показані при ХСН (інгібітори АПФ, β-блокатори, статини), негативно впливають на перебіг ХОЗЛ, а глюкокортикостероїди, без яких важко уявити лікування ХОЗЛ, можуть надавати несприятливу дію на серцево-судинну систему. Труднощі медикаментозної терапії полягають у взаємовиключаючих підходах до лікування хронічної обструктивної хвороби легенів і супутньої кардіоваскулярної патології. Дані останніх кількох років, доповнили і розширили уявлення про лікування поєднаної респіраторної і серцево-судинної патології. Виявлено нові механізми дії у вже відомих лікарських препаратів, переглянуте співвідношення «користь-ризик» при їх призначенні у даної групи пацієнтів. Але, незважаючи на це ведення таких хворих, як і раніше залишається важким завданням для лікуючих лікарів і вимагає обдуманих і зважених призначень. Метою лікування залишається контроль над перебігом, профілактика прогресування захворювання, зниження смертності, підвищення толерантності до фізичних навантажень, поліпшення якості життя пацієнта.
  Ключові слова хронічна обструктивна хвороба легень, хронічна серцева недостатність
  Список цитованої літератури
  • Айсанов  З.Р. Хронические обструктивные болезни легких. Федеральная программа /  З.Р. Айсанов [и др.] // РМЖ. - 2001. - Т.9. - №1. - С. 23-25.
  • Архипов  В.В. Применение иАПФ при бронхообструктивных заболеваниях: безопасность и нежелательные лекарственные реакции / В.В. Архипов // Качественная Клиническая Практика. - 2003. - №2. - С. 101-107.
  • Дворецкий Л.И. Ведение пожилого больного ХОБЛ / Л.И. Дворецкий // - М.: Литтера, 2005. - 216 с.
  • Козлова Л.И. Функциональное состояние респираторной и сердечно-сосудистой систем больных хронической обструктивной болезнью легких и ишемической болезнью сердца: Автореф. дис. … д-ра мед. наук. - М., 2001.
  • Мареев В.Ю. Перспективы в лечении хронической сердечной недостаточности / В.Ю. Мареев, Ю.Н. Беленков // Сердечная недостаточность. - 2002. - №3. - С. 109-114.
  • Чучалина А.Г.  Хроническая обструктивная болезнь легких. Клинические рекомендации / А.Г. Чучалина // - М.: Атмосфера, 2003. - 168 с.
  • Чазов Е.И. Рациональная фармакотерапия сердечно-сосудистых заболеваний: руководство для практикующих врачей / Е.И. Чазов [и др] // - М.: Литтерра, 2004. - 972 с.
  • Чазов Е.И. Рациональная фармакотерапия сердечно-сосудистых заболеваний: руководство для практикующих врачей / Е.И. Чазов, Ю.Н. Беленков // - М., 2006. - Т.4. - Гл. 1-4,10,14. - С. 31-74, 111-125, 176-187.
  • Шевченко О.П. Статины – ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы / О.П. Шевченко, А.О. Шевченко // - М.: Реафарм, 2003. - 112 с.
  • Buch P. Reduced lung function and risk of atrial fibrillation in the Copenhagen City Heart Study / P. Buch, J. Friberg, H. Scharling [et al.] // Eur. Respir. J. - 2003. - №21(6). - Р. 1012-1016.
  • Briel M. Effects of early treatment with statins on short-term clinical outcomes in acute coronary syndromes: a meta-analysis of randomized controlled trials / M. Briel, G.G. Schwartz, P.L. Thompson [et all.]  // JAMA. - 2006. - №295. - Р. 2046-2056.
  • Behar S. Se among 5,839 consecutive patients with acute myocardial infarction: SPRINT Study Group / S. Behar, A. Panosh, H. Reicher-Reiss [et all.] //  Am. J. Med. – 2009. - №93(6). - Р. 637-641.
  • β-Blockers May Reduce Mortality and Risk of Exacerbations in Patients With Chronic Obstructive Pulmonary Disease / Frans H. Rutten [at al.] // Arch Intern Med. - 2010. - 170(10). - Р. 880-887.
  • Celli B.R. Standards for the diagnosis and treatment of patients with COPD: a summary of the ATS/ERS position paper / B.R. Celli , W. MacNee  // Eur. Respir. J. - 2004. - №23(6). - Р. 932-946.
  • Dankner R. Predictors of cardiac and noncardiac mortality among 14,697 patients with coronary heart disease / R. Dankner, U. Goldbourt, V. Boyko [at al.] // Am. J. Cardiol. - 2003. - №91(2). - Р. 121-127.
  • Frost F.J. Influenza and COPD mortality protection as pleiotropic, dose-dependent effects of statins /  F.J. Frost, H. Petersen, K. Tollestrup [at al.] // Chest. - 2007. - 131(4). - Р. 1006-1012.
  • Hedblad B. Low-dose metoprolol CR/XL and fluvastatin slow progression of carotid intima-media thickness: main results from the b-blocker cholesterol-lowering asymptomatic plaque study (BCAPS) / B. Hedblad,  J. Wikstrand, L. Jabzon [at al.] // Circulation. - 2001. - №103. - Р. 1721-1726.
  • Huiart L. Low-dose inhaled corticosteroids and the risk of acute myocardial infarction in COPD / P. Ernst, X. Ranouil, S. Suissa [at al.] // Eur. Respir. J. - 2005. - Vol. 25. - P. 634-639.
  • Islamoglu F. Predictors of outcome after coronary artery bypass grafting in patients older than 75 years of age / F. Islamoglu, H. Reyhanoglu, O. Berber  [at al.] // Med. Sci. Monit. - 2003. - №9(8). - CR369-CR376.
  • Luomanmaki K. efficacy and tolrrability of isradipine and metoprolol in treatment of hypertention” the Finnish Isradipin Study in Hypertention (FISH) / K. Luomanmaki, J. Inkovaara, M.  Hartikainen // J. Cardiovasc Pharmacol. - 1992. - №20. - Р. 296-303.
  • Poulsen S.H. Clinical outcome of patients with suspected pulmonary embolism. A follow-up study of 588 consecutive patients / S.H. Poulsen, I. Noer, J.E. Moller  [et al.]  // J. Intern. Med. - 2001. - 250(2). - Р.137-143.
  • Pedersen T.R. High-dose atorvastatin vs usual-dose simvastatin for secondary prevention after myocardial infarction: the IDEAL study: a randomized controlled trial / T.R. Pedersen, O. Faergeman, J.J. Kastelein [at al.] // JAMA. - 2005. - Vol. 294. - P. 2437-2445.
  • Schalekamp M. Influence of ACE inhibition on pulmonary haemoydynamics and function in patients in whom в-blockers are contraindicated / M. Schalekamp, G. Dietze, L. Bertoli [et al.] // Postgrad Med J. - 1986. - №62. - Р. 47-51.
  • Sin D.D. Effects of fluticasone on systemic markers of inflammation in chronic obstructive pulmonary disease / D.D. Sin, P. Lacy, E. York [et al.] // Am. J. Respir. Crit. Care Med. - 2004. - Vol. 170. - P. 760-765.
  • Sidney S. COPD and incident cardiovascular disease hospitalizations and mortality: Kaiser Permanente Medical Care Program / S. Sidney , M. Sorel, C.P. Jr Quesenberry  [et al.] // Chest. - 2005. -  128(4). - Р. 2068-2075.
  • Truelsen T. Lung function and risk of fatal and non-fatal stroke. The Copenhagen City Heart Study / T. Truelsen, E. Prescott, P. Lange [et al.] // Int. J. Epidemiol. – 2001. - №30(1).  - Р. 145-151.
  • Waagstein F. Beneficial effects of metoprolol in idiopathic dilated cardiomyopathy / F. Waagstein, MR. Bristow, K. Swedberg // Lancet. - 1993. - №342. - Р. 1441-1446.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №3(40) 2 частина 2013 рік , 070-073 сторінки, код УДК 616.24-002-08+616.12-008.46