EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  Гармаш О.В., Назарян Р.С., Назаренко Л.Г., Лихачова Н.В., Бабаджанян Е.Н.

  ГЕМОДИНАМІЧНІ ПОРУШЕННЯ - ПАТОГЕНЕТИЧНІ ОСНОВИ ПАТОЛОГІЇ ТКАНИН ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЕВОЇ ОБЛАСТІ ТА ЦЕРЕБРАЛЬНИХ ПОРУШЕНЬ У КАТАМНЕЗОМ У ПАЦІЄНТІВ З СИНДРОМОМ ЗАТРИМКОЮ ВНУТРІШНЬОУТРОБНОГО РОЗВИТКУ


  Про автора: Гармаш О.В., Назарян Р.С., Назаренко Л.Г., Лихачова Н.В., Бабаджанян Е.Н.
  Рубрика КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Наукова стаття
  Анотація Метою нашого дослідження було виявлення зв'язку церебральних гемодинамічних порушень у дітей з затримкою внутрішньоутробного розвитку з їх стоматологічним статусом. Обстежено 24 новонароджених із затримкою внутрішньоутробного розвитку. Використано клінічні та статистичні методи дослідження. Проведені дослідження показали високу поширеність аномалій щелепно-лицевої ділянки у дітей, які народилися з затримкою внутрішньоутробного розвитку. Зроблено висновок про те, що найбільші порушення зубощелепної системи при СЗВУР були виявлені для симетричного варіанти перебігу даного захворювання, де діагностовані найбільш виражені зміни церебральної гемодинаміки.
  Ключові слова синдром затримки внутрішньоутробного розвитку, ротова порожнина, церебральна гемодинаміка
  Список цитованої літератури
  • Волосовец А.П. Нарушение процессов микроциркуляции: актуальность в педиатрии и перспективы лечения / А.П. Волосовец, С.П. Кривопустов, Т.С. Мороз // Практична ангіологія. – 2008. - №4 (15). – С.
  • Гвоздева Ю.В. Комплексный метод профилактики и лечения стоматологических заболеваний у детей с высокой степенью перинатального риска / Ю.В. Гвоздева, И.А. Захаров // Актуальные проблемы управления здоровьем населения: Сб. науч. трудов – Нижний Новгород, 2009. – С. 86–89.
  • Гармаш О.В. Микроциркуляторные нарушения тканей пародонта при задержке внутриутробного развития./ Гармаш О.В., Назарян Р.С., Гаргин В.В. // Український медичний альманах– 2012. – №5. – С. 66 – 68.
  • Данилевский Н.Ф. Заболевания пародонта / Н.Ф. Данилевский, А.В. Борисенко // Киев: Здоровье, 2000. – 464 с.
  • Насырова Д.В. Оптимизация лечения синдрома задержки роста плода: автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.00.01. – M, 2008.
  • Нагаева Е.В. Внутриутробная задержка роста / Е.В. Нагаева // Педиатрия. – 2009. –Т. 88, № 5. – С. 140 – 146
  • Хамід Ф. Особливості перекисного окислення ліпідів та антиоксидантного захисту в неонатальному періоді у дітей з малою масою тіла / Ф. Хамід // Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 1998. – № 5. – C. 43 – 46.
  • Хурасева А.Б. Современные представления об этиопатогенезе задержки внутриутробного развития плода / А.Б. Хурасева // Consilinm Medicum Ukraina. – 2010. – №6. – С. 14 – 17.
  • Bohr L., Greisen G. Prognosis after perinatal asphyxia in full-term infants. A literature review. // Ugeskr. Laeger. 1998. – № 160 (19). – P. 2845 – 2850.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №4(41) 1 частина 2013 рік , 019-023 сторінки, код УДК 616.314.17- 008.1- 085: 618.3- 053.1- 071.1