RussianEnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  Лапкина І.І.

  СТРУКТУРА ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКІВ ПОКАЗНИКІВ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ СІТКІВКИ ПРИ УСКЛАДНЕНИХ ФОРМАХ КОРОТКОЗОРОСТІ


  Про автора: Лапкина І.І.
  Рубрика КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Наукова стаття
  Анотація Представлені результати оцінки динаміки взаємозв'язків показників структурно - функціонального стану сітківки при ускладненій короткозорості різних стадій у процесі лікування. Показано, що вихідна структура зв'язків у системі показників функціонального стану сітківки при різних стадіях ускладненою короткозорості подібна, що вказує на єдину патогенетичну основу захворювання. В результаті традиційної терапії поліпшення стану досліджуваної системи є тільки при першій стадії ускладненою короткозорості , про що свідчить збільшення кількості факторів і зменшення кількості значущих зв'язків з ними. Значна кількість значущих зв'язків у факторної структурі після традиційного лікування при другій стадії короткозорості вказує на низьку ефективність проведеного лікування. Факторна структури при третій стадії короткозорості свідчать про неефективність проведеного лікування, що підтверджується збереженням вихідної конфігурації зв'язків і значною детермінованістю досліджуваної системи показників.
  Ключові слова ускладнена короткозорість, сітківка, факторний аналіз, структура взаємозв'язків показників
  Список цитованої літератури
  • Аветисов Э.С. Ретинальная острота зрения нормальных глаз/ Э.С. Аветисов, Е.Ш. Шапиро, Д.Г. Бегишвили [и др.] // Офтальмологический журнал. - 1982. - № 1. - С. 342.
  • Авербах Г.И. Об изменениях макулярной зоны при миопической болезни / Г.И.Авербах // Офтальмологический журнал. - 1987. - № 5. - С. 283-286.
  • Аветисов Э.С. Близорукость / Э.С.Аветисов // - М.: Медицина, 1999. - 284 с.
  • Бояринов Г.А. Влияние озонированного раствора на микрогемоциркуляцию и реологические свойства крови при искусственном кровообращении / Г.А.Бояринов, А.И.Тарасова, Д.М. Зеленов [и др.] // Озон в биологии и медицине: Тезисы I Всероссийской конференции. - Н. Новгород, 1992. - С. 8-9.
  • Волков В.В. Миопизация формирующегося глаза и миопическая болезнь / В.В.Волков, И.М. Никитин // Офтальмологический журнал. - 1978. - № 1.- C. 29-30.
  • Вершинина М.Д. Гипотеза образования склерального миопического конуса / М.Д. Вершинин // Офтальмологический журнал. - 1993.- № 4. - C. 241- 243.
  • Иберла К. Факторный анализ /К. Иберла // - М.: Статистика. - 1980 - 398 с.
  • Кацнельсон Л.А. Реография глаза /Л.А.Кацнильсон // - M.:Медицина - 1977. - 120 с.
  • Конторщикова К.Н. Биохимические основы эффективности озонотерапии / К.Н. Конторщикова // - Х., Укр. асоціація озонотерапевтів та виробників медобладнання, - 2001. - С. 13.
  • Лебкова Н.П. Ультраструктурные аспекты озонотерапии / Н.П. Лебкова // Озон и методы эфферентной терапии: Тезисы ІІІ Всероссийской научно-практической конференции - Н. Новгород, 1998. - С. 33.
  • Лапкина И.И. Изменение функционального состояния сетчатой оболочки у больных с далекозашедшей стадией хориоретинальных изменений при близорукости под воздействием озонотерапии / И.И. Лапкина, И.А. Соболева //– 2006.– Т. 142.– Ч. VI.– С. 58–61.
  • Михайлова Г.Д. Ультразвуковая допплерография в при высокой оценке состояния кровотока в бассейне глазничной артерии при хирургическом лечении прогрессирующей миопии и открытоугольной глаукомы / Г.Д. Михайлова // –Автореф. дисс. … канд. мед. наук. - М., 1983. - 18 с.
  • Сергиенко Н.М. Топографо-анатомические особенности глаз с экваториальной и периферической дистрофиями сетчатки / Н.М.Сергиенко, Ю.Н.Кондратенко, О.Н. Черемухина // Офтальмологический журнал. - 1997. - № 2. - С. 123-125.
  • Соболєва І.А. Ефективність озонотерапії в лікуванні центральних хоріоретинальних змін у хворих на міопію / І.А. Соболєва, Н.А.Гончарова,  І.І.  Лапкіна   // Науковий вісник Ужгородського університету (Серія “Медицина”).– 2004.– Вип. 22.– С. 106–109.
  • Соболева И.А. Влияние озонотерапии на течение осложненной близорукости с начальной стадией хориоретинальных изменений/ И.А. Соболева, И.И. Лапкина // Офтальмологический журнал.– 2006.– № 3 (II).– С. 162–164.
  • Федоров С.Н. Исследования функционального состояния сетчатки при миопии слабой и средней степени / С.Н. Федоров, З.М. Миронова, А.И. Ивашина [и др.] // Офтальмологический журнал. - 1984. - № 1. - С. 18-21.
  • Akyol N. Coroidal and retinal blood flow changes in degenerative myopia / N. Akyol , A.S. Kukner, T. Ozdemir [et al.]  // Can-J-Ophtalmol. - 1996. - № 3. - Vol. 31. - Р. 113-119.
  • Washutti J. The influence of rectally applied ozoneoxygen mixtures on selected biochemical components in humans / J.Washutti  // 10th Ozone W orId Congress. - Monaco. - 1991. - Р. 11-13. 
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №4(41) 1 частина 2013 рік , 041-044 сторінки, код УДК 617.735.2-06:617.735-008.63]-08