EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  Ю.Б. Лобач

  СТОМАТОЛОГІЧНИЙ СТАТУС, КЛІНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСТРОГО ГНІЙНОГО ПІДНИЖНЬЩЕЛЕПНОГО ЛІМФАДЕНІТУ У ДІТЕЙ, ТА ІМУНОГІСТОХІМІЧНІ ЗМІНИ В СТРУКТУРІ ЯСЕНЕВОГО КРАЮ


  Про автора: Ю.Б. Лобач
  Рубрика КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Наукова стаття
  Анотація В роботі наведені дані відносно представництва клонів імунокомпетентних клітин в слизовій оболонці ясеневого краю сегмента нижньої щелепи при гострому гнійному піднижньощелепному лімфаденіті у 36 дітей віком від 7 до 12 років. Визначено, що ступінь вираженості змін імунгістохімічної архітектоніки напряму залежить від виду імовірного етіологічного фактору, що сприяє формування абсцесу в лімфатичному вузлі, особливо коли мова йде про його одонтогенне походження.
  Ключові слова діти, гострий гнійний лімфаденіт, імуногістохімя
  Список цитованої літератури
  • Аминова Г.Г. Морфологические особенности лимфоидных структур у новорожденных детей / Г. Г. Аминова, Д. Е. Григоренко, А. К. Русин [и др.] // Морфология. – 2000. – Т. 118, № 6. – С. 53–56.
  • Белянин В.Л. Диагностика реактивных гиперплазий лимфатических узлов / В.Л.  Белянин,  Д.Э.   Цыплаков //-  Санкт-Петербург-Казань, - 239 с.
  • Деннис Х.Райт.  Морфологическая диагностика патологии лимфатических узлов / Х.Райт Деннис, Дж.Эддис Брюс, С.Леонг Энтони  //-  Москва. - С.17-47
  • Михалева Л.М. Ультраструктурные аспекты клеточных популяций мягких тканей десны при хроническом воспалительном процессе / Л.М. Михалева, Т.Г. Бархина, В.Д. Шаповалова [и др.] // Архив патологии. – 2002. – № 6. – С. 15–21.
  • Пирс Э. Гистохимия / Пирс Э.// – М.: Изд. Иностр. Литер., 1962. – 960 с.
  • Пауков В.С. Иммунопатология и морфология хронического воспаления / В.С. Пауков, В.К. Гостищев, Н.Г. Ермакова [и др.] // Архив патологии. – 1996. – Т. 58, вып. 1. – С. 28–33.
  • Петров С.В. Руководство по иммуногистохимической диагностике опухолей человека / С.В. Петров, Н.Т. Райхлин  // - Казань. Изд. центр "Титул",- 2000, - 287 с.
  • Ткаченко П.І. Патогенетичні особливості запальних процесів щелепно-лицевої ділянки у дітей та диференційовані підходи до їх лікування // П.І.  Ткаченко // Дис. д-ра мед.наук. - Полтава, 1998. - 416 с.
  • Танасійчук І. С. Цитологічні показники лімфатичних вузлів в нормі, при хронічних лімфаденітах та дрібноклітинних лімфосаркомах, квантифікаційний аналіз: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.03.01 «нормальная анатомия» / І. С. Танасійчук. //– К., 2006. – 21 с.
  • Харьков Л.В. Анализ частоты и стру­ктуры основних стоматологических заболеваний по материалам поликлинической базы кафедры детской хирургической стоматологии НМУ / Л.В.  Харьков, Н.И. Нероденко, И.Н.  Сульженко // - 1997. - №1. - С.114-119.
  • Чумакова Ю. Г. Состояние местного иммунитета полости рта у лиц молодого возраста с хроническим катаральным гингивитом // Ю.Г. Чумакова, Н.Н. Запорожец, О.В. Мороз // Вісник стоматології. – 2002. – № 1. – С. 22–24.
  • Adhesive mechanisms governing interferon–producing cell recruitment into lymph nodes. / T. G. Diacovo, A. L. Blasius, T. W. Mak [еt al.] // J. Exp. Med. – 2005. – Sep., № 202 (5).–  P. 687–696.
  • An inflammation–induced mechanism for leukocyte transmigration across lymphatic vessel endothelium / L. A. Johnson, S. Clasper, A. P. Holt [еt al.] // J. Exp. Med. – 2006. – Nov 27; № 203 (12). – Р. 2763–2777.
  • Migration of dendritic cells / H. Yoneyama, K. Matsuno, K. matsushimaa [еt al.] // Int. J. Hematol. – 2005. – Apr, № 81 (3). Р.204–207.
  • Proulx S.T. RI and quantification of draining lymph node function in inflammatory arthritis / S.T. Proulx, E. Kwok // Ann. N.–Y. Acad. Sci. – 2007. – Nov, № 1117. – Р. 106–123. 
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №4(41) 1 частина 2013 рік , 045-049 сторінки, код УДК 616.428-002.2/.3+616.311.2]-053.4-071