EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  М.М. Потяженко, М.О.Савченко

  СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПОКАЗНИКИ ЛІВОГО ШЛУНОЧКА У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНІ ГЕПАТИТИ


  Про автора: М.М. Потяженко, М.О.Савченко
  Рубрика КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Наукова стаття
  Анотація Серцева недостатність буває безпосередньою причиною смерті хворих із хронічною патологією печінки. Її розвиток обумовлює зниження скоротливої функції міокарда, перебудову загальної гемодинаміки, прогресування дистрофії міокарда як наслідок виражених обмінних процесів. У відповідь на перевантаження змінюються структура і функції серця, розвивається його ремоделювання. При цьому збільшується маса міокарда, розвиваються фіброз строми і дилатація серцевих порожнин, а також змінюються геометричні характеристики шлуночків.
  Ключові слова хронічний гепатит, міокард лівого шлуночка, структурно-функціональні показники
  Список цитованої літератури
  • Жарикова М.В. Клинико-эхокардиографические аспекты изменений сердечно-сосудистой системы при хронических дифузных заболеваниях печени. Автореферат диссертации кандидата мед. наук / М.В. Жарикова //- М.: – 2004.
  • Журавлëва Л.В. Особенности ремоделирования миокарда левого желудочка у больных хроническими гепатитами и циррозом печени / Л.В. Журавлëва // Сучасна гастроентерологія. – 2005. – № 4 (24). – С. 47-49.
  • Денисов А.А. Оценка функции левого и правого желудочков с позиции структурно-функциональных изменений миокарда у больных хроническими гепатитами и циррозом печени в процессе лечения// Вестник новых медицинских технологий / А.А. Денисов // – 2007.- №2.- C. 38-45.
  • Рыбакова М.К. Комплексная эхокардиографическая оценка систолической и диастолической функции левого и правого желудочков в норме / М.К. Рыбакова, В.В. Митьков, М.Л. Платова // - 2005.-№4.-C.64-71.
  •  Радченко Г.Д. Гіпертрофія лівого шлуночка: визначення, методи оцінки, можливості регресу / Г.Д. Радченко // Український кардіологічний журнал.- 2010.- №6.- С.99-109.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №4(41) 1 частина 2013 рік , 052-053 сторінки, код УДК 616.34 – 004