EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  В.М. Мерецький, М.М. Корда

  ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МІЖ ОКСИДАТИВНИМ СТРЕСОМ І ІНТЕНСИВНІСТЮ АПОПТОЗУ НЕЙТРОФІЛІВ ПРИ ЧЕРЕПНО-МОЗКОВІЙ ТРАВМІ І ЦУКРОВОМУ ДІАБЕТІ


  Про автора: В.М. Мерецький, М.М. Корда
  Рубрика ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Наукова стаття
  Анотація Досліджено взаємозв’язок між ступенем оксидативного стресу у нейтрофілах крові та інтенсивністю апоптозу нейтрофілів при експериментальній черепно-мозковій травмі на фоні стрептозотоцин-індукованого цукрового діабету. Встановлено, що за умов ЧМТ спостерігається різке зростання продукції активних форм кисню, збільшення кількості анексин V позитивних клітин, що сягає максимуму на 5 добу спостереження, і фракції лейкоцитів, позитивних за пропідію йодидом, особливо у періоді ранніх проявів після травми. Супутній цукровий діабет призводить до більш вираженого зростання явищ апоптозу і вільнорадикального окиснення в нейтрофілах. Зроблено висновок, що при ЧМТ, цукровому діабеті і, особливо, при ЧМТ на фоні цукрового діабету підвищується інтенсивність апоптозу нейтрофілів крові. Активність апоптотичних процесів корелює з вираженістю оксидативного стресу в нейтрофілах.
  Ключові слова черепно-мозкова травма, цукровий діабет, активні форми кисню, апоптоз нейтрофілів
  Список цитованої літератури
  • Губский Ю.И. Роль активных форм кислорода в функциональной активности мар-киназного каскада, глобальных факторов транскрипции и развитии апоптоза / Ю.И. Губский, И.Ф. Беленичев, Е.Л. Левицкий [и др.] // - “Журн. АМН України”. – 2008. – Т. 14, № 2. - С. 203–217.
  • Ельский В.Н. Моделирование черепно-мозговой травмы / В.Н. Ельский, С.В. Зяблицев // – Донецк: Изд-во «Новый мир»,- 2008. – 140 с.
  • Мерецький В.М. Особливості цитокінового статусу при експериментальній черепно-мозковій травмі на тлі цукрового діабету / В.М. Мерецький, М.М. Корда // - Вісник наукових досліджень. – 2013. - № 1. – С. 96-98.
  • Петрищев Н.Н. Содержание растворимых маркеров апоптоза и циркулирующих аннексин V-связанных апоптотических клеток в крови больных острым коронарным синдромом / Н.Н. Петрищев, Л.В. Васина, А.В. Луговая // Вестник Санкт-Петербургского университета. – 2008. - № 1. – С. 14-23.
  • Пат. 74935 Україна, МПК G 09 В 23/28 (2006.01). Спосіб моделювання черепно-мозкової травми / Мерецький В.М.; заявник і патентовласник Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського. – № u2012 06594; заявл. 30.05.2012; опубл. 12.11.2012, Бюл. № 21.
  • Рєзников О.Г. Загальні етичні принципи експериментів на тваринах / О.Г.Рєзников // Ендокринологія. – 2003. – Т. 8, №1. – С. 142-145.
  • Стефанова О.В. Доклінічні дослідження лікарських засобів: методичні рекомендації / О.В. Стефанов // – К.: Авіцена, - 2001 р. – 528 с.
  • Jagels M.A. Mechanisms and mediators of  neutrophilic leukocytosis. / M.A. Jagels, T.E. Hugli // - Immunopharmacology. – 1994. - Vol. 28. – P. 1-18.
  • Lee S.C. Apoptosis in the pathophysiology of diabetes mellitus / S.C. Lee, S. Pervaiz // The International Journal of Biochemistry & Cell Biology. – 2007. – № 39. – Р. 497–504.
  • Looney M.R. Neutrophil sandwiches injure the microcirculation / M.R. Looney, M.A. Matthay // Nat. Med. – 2009. – Vol. 15, № 4. – Р. 364-366.
  • Li W. Caveolin-1 Inhibits Expression of Antioxidant Enzymes through Direct Interaction with Nuclear Erythroid 2 p45-related Factor-2 (Nrf2) / W. Li, H. Liu, J.S. Zhou [et al.] // J. Biol. Chem. – 2012. – Vol. 287, № 25. – Р.20922-20930.
  • Maianski N.A. Apoptosis of neutrophils / N.A. Maianski, A.N. Maianski, T.W. Kuijpers [et al.] // Acta Haematol. – 2004. – Vol. 111, № 1-2. – Р. 56-66.
  • Rizk N.N.Cerebral ischemia induced apoptosis and necrosis in normal and diabetic rats / N.N. Rizk, J.Rafols ,J.C. Dunbar // Brain Res.– 2005. –Vol. 16, № 1053(1-2). – Р.1-9.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №4(41) 1 частина 2013 рік , 075-079 сторінки, код УДК 616.831-001-06:616.379-008.64]-06:612.015.11-092.9