RussianEnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  О.В. Романенко, С.Є. Шепелєв

  ФУНКЦІОНУВАННЯ НЕРВОВО-М’ЯЗОВОГО СИНАПСУ В УМОВАХ АЛІМЕНТАРНОГО ДЕФІЦИТУ ВІТАМІНУ В1


  Про автора: О.В. Романенко, С.Є. Шепелєв
  Рубрика ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Наукова стаття
  Анотація Вивчали вплив аліментарного дефіциту вітаміну В1 (тіаміну) на синаптичну передачу в діафрагмальному м'язі миші. В ізольованих френіко-гемідіафрагмальних препаратах, отриманих від тварин, які споживали тіаміндефіцитну дієту, амплітуда мініатюрних потенціалів кінцевої пластинки (мПКП) та потенціалів кінцевої пластинки (ПКП) на 10-й, 15-й та 20-й дні утримання на дієті та квантовий склад ПКП на 20-й день утримання на дієті були статистично вірогідно меншими, ніж в препаратах, отриманих від тварин контрольної групи та контрольної групи з аліментарним обмеженням. Аліментарний дефіцит тіаміну не обумовлював статистично вірогідних змін частоти мПКП, мембранного потенціалу м’язових волокон та чутливості постсинаптичної мембрани до агоністу нікотинових ацетилхолінових рецепторів карбахолу.
  Ключові слова вітамін В1, тіамін, нервово-м’язова передача
  Список цитованої літератури
  • Балезина О. П. Спонтанная активность нервно-мышечных синапсов мыши на фоне действия дандролена / О.П. Балезина, А.Н. Букия // Нейрофизиология / Neurophysіology. – 2001. – T. 33, № 2. – С. 90 – 97.
  • Гланц С. Медико-биологическая статистика / С.Гланц // – М.: Практика, 1998. – 459 с.
  • Костюк П. Г. Микроэлектродная техника / П. Г. Костюк // – К.: Изд-во АН УССР, 1960. – 127 с.
  • Кожем'якін Ю.М. Науково-практичні рекомендації з утримання лабораторних тварин та роботи з ними / Ю.М. Кожем'якін, О.С. Хромов, М.А. Філоненко [та ін.]// – К.: Авіцена, - 2002. – 156 с.
  • Лапач С. Н. Статистика в науке и бизнесе / С.Н. Лапач, А.В. Чубенко, П.Н. Бабич // – К.: Морион, 2002. – 640 с.
  • Матюшкин Д.П. Количественная оценка функции пресинаптического аппарата в одиночных и множественных синапсах / Д.П. Матюшкин, Т.М. Драбкина, И.А. Шабунова // Успехи физиол. наук. – 1980. – T. 11, № 2. – С. 49 – 70.
  • Сидоренко Е.В. Методы математической обработки в психологии / Е.В. Сидоренко //– СПб.: Речь, - 2003. – 350 с.
  • Elmqvist D. Presynaptic action of hemicholinium at the neuromuscular junction / D. Elmqvist, D. M. J. Quastel // J. Physiol. – 1965. – Vol. 177. – P. 463 – 482.
  • Ishibashi S. Reversible acute axonal polyneuropathy associated with Wernicke-Korsakoff syndrome: impaired physiological nerve conduction due to thiamine deficiency? / S. Ishibashi, T. Yokota, T. Shiojiri [et al.] // J. Neurol. Neurosurg. Psychiatry. – 2003. – Vol. 74, № 5. – P. 674 – 676.
  • Koike H. Postgastrectomy polyneuropathy with thiamine deficiency / H. Koike, K. Misu, N. Hattori [et al.] // J. Neurol. Neurosurg. Psychiatry. –2001. – Vol. 71, № 3. – P. 357 – 362.
  • Nakagawasai О. Immunohistochemical estimation of brain choline acetyltransferase and somatostatin related to the impairment of avoidance learning induced by thiamine deficiency / О. Nakagawasai, T. Tadano, S. Hozumi [et al.] // Brain Res. Bull. – 2000. – Vol. 52, № 3. – P. 189 – 196. 
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №4(41) 1 частина 2013 рік , 079-082 сторінки, код УДК 612.816: 612.73: 577.164.13/.131