EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  Ю.В. Сорока

  СОРБЦІЙНА КОРЕКЦІЯ ЗМІН ІМУНОЛОГІЧНОЇ РЕАКТИВНОСТІ ЩУРІВ ЗА УМОВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО КАНЦЕРОГЕНЕЗУ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ХІМІОТЕРАПЕВТИЧНИХ ЧИННИКІВ


  Про автора: Ю.В. Сорока
  Рубрика ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Наукова стаття
  Анотація Експериментально підтверджена доцільність і патогенетична обгрунтованість застосування вуглецевого энтеросорбента IV покоління "Карболайн" з метою корекції порушень імунологічної реактивності у білих щурів в умовах еспериментального канцерогенезу на тлі хіміотерапії. Відмічена нормалізація функціонування гуморальної і клітинної ланок імунної системи, зменшення змісту імунних комплексів в крові піддослідних тварин, а також виражене зниження апоптично і некротично змінених CD - 3 лімфоцитів в тканинах печінки і нирки.
  Ключові слова імунологічна реактивність, хіміотерапія, сорбент
  Список цитованої літератури
  • Гриневич Ю.А. Определение иммунных комплексов в крови онкологических больных / Ю.А. Гриневич, А. М. Алферов // Лаб. дело. – 1981. – № 8. – С. 493–495.
  • Габриэлян Н.И. Определение содержания среднемолекулярных пептидов в крови / Н.И. Габриэлян, В.И. Липатова // Лаб.дело.–1984.–№ 3.– С. 138–140.
  • Гнатюк М.С. Вплив ентеросорбції на місцеві імунні процеси при токсичному ураженні товстої кишки / М.С. Гнатюк, Н.Є. Сорока // Фізіол. журн. – 1999. – Т. 45., № 5. – С. 85–90.
  • Дерягина В.П. Экспериментальное изучение действия (Шиитаке) на рост опухоли у мышей на моделях трансплантационного и химического канцерогенеза / В.П. Дерягина, Н.И. Рыжова, А.Н. Разин // Российский онкологический журнал. – 2009. – № 1. – С. 33–38.
  • Зарипова И.В. Эндогенная интоксикация в формировании патологии сердца, вызванной компонентами цитостатической химиотерапии (экспериментальное исследование) :  автореф. дис. … канд. мед. наук / И.В. Зарипова // - Волгоград. мед. ун-т.– Волгоград, 2008. – 22 с.
  • Крячок І.Я. Терапія супроводу при поліхіміотерапії злоякісних новоутворень / І.Я. Крячок, Г.О. Губарева, Р.К. Тащіев [та ін.] // Вісник наукових досліджень. – 2009. – № 4. – С. 122–125.
  • Канцер-реєстр України. Режим доступу: www.health.gov.ua
  • Лісничук Н.Є. Корекція структурно-функціональних змін тонкої кишки при поєднаних патологіях органів панкреатобіліарної зони із застосуванням ентеросорбенту СДГ та магнітолазерного випромінювання / Н.Є.Лісничук, І.Я. Демків, М.І. Куліцька // Вісник наукових досліджень. – 2010.–№3.–С. 110–113.
  • Николайчик В.В Способ определения «средних молекул» / В.В. Николайчик, В.М. Моин, В.В. Кирковский [и др.] // Лаб. дело. – 1991. – № 10. – С. 13–18.
  • Николаев В.Г. Методические рекомендации «Доклиническое изучение энтеросорбентов» / В.Г. Николаев, Н.Т. Картель, Е.А. Посохова [ и др.] // – Київ.– ТОВ «ДІА». – 2010. – 56 с.
  • Тогайбаев А.А. Метод определения эндогенной интоксикации / А.А.Тогайбаев, А.В. Кургузкин, И.В.  Рикун // - Лаб. дело. – 1988. – № 9. – С. 22–24.
  • Чернушенко Е.Ф. Иммунологические методы исследований в клинике / Е.Ф. Чернушенко, Л.С. Когосова // – К.: Здоров’я, 1978. – 159 с.
  • Nikolaev V.G. Саrbon adsorbents: achievements and perspectives / V.G. Nikolaev, L.A. Sakhno, E.A. Snezhkova [et al.] // Experimental Oncology. – 2011. – Vol. 33, № 1. – P. 2–8.
  • European convention for the protection of vertebrate animals used for experimental and other scientific purposes. – Council of Europe, Strasbourg, 1986.– 56 p.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №4(41) 1 частина 2013 рік , 082-086 сторінки, код УДК 611.018